OSR VI speeldag 1; Eric Barten domineert in finale tegen Nico Thissen

Eerste speeldag OSR VI. Nieuwe toernooicyclus betekent nieuwe kansen; Eric Barten pakt dagzege.

De vernieuwde prijzenstructuur van de Oranjebar Super Ranking VI had de nodige aantrekkingskracht op de regionale darters gezien het grote aantal nieuwe gezichten. Mede door concurrentie van de Eurosport uitzending van de Lakeside World Professional Championships ontbraken een aantal zogenaamde toppers waardoor het voor de deelnemers nog interessanter werd om te zien wie vandaag de beste zaken zou doen.

 

Zoals altijd werd er gestart met een groepfase om uit te maken wie zich zouden plaatsen voor de kwartfinales. Jammer genoeg eindigde hier de aspiraties van de enige vrouwelijke deelnemer, Eefje van der Meijden, die niet haar beste avond had. De acht overgebleven spelers waren Stefan van Melis, Eric Barten, Ardy Sleegers, Nico Thissen, Theo Beckers, Silvian van Boxel, Peter van den Broek en Geraldo van Beckhoven.

 

Eerlijke loting levert verassende resultaten op zo bleek maar weer want zowel meervoudig winnar Theo Beckers als Peter van den Broek wisten zich niet te plaatsen voor de halve finales; dat was dit keer voorbehouden aan Geraldo van Beckhoven, Silvian van Boxel, Eric Barten en Nico Thissen. De laatste twee waren hierin te sterk voor hun tegenstander zodat de finale werd gespeeld tussen twee teammaatjes van de SLN Oranjebar 2 selectie.

 

In de finale bleek Eric de betere van de twee te zijn en moest Nico voor de zoveelste keer genoegen nemen met de Runner Up positie. Met nog 11 kwalificatie avonden voor de boeg deelde Eric Barten in ieder geval het eerste tikje uit en hij mag dan ook proberen zijn kopposties te behouden en zodoende minimaal € 100,= euro te incasseren

 

Uitslag van speeldag 1; 1. Eric Barten  2. Nico Thissen 3. Silvian van Boxel en 4. Geraldo van Beckhoven.

 

Voor uitslagen en volledige tussenstand klik hier.

 

De volgende Oranjebar Super Ranking wordt gespeeld op dinsdag 15 januari 2013. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00First day OSR VI; New tournament cycle means new opportunities, Eric Barten grabs stage victory.

The new pricing structure Oranjebar Super Ranking VI had the necessary appeal to the regional darters given the large number of new faces. Partly due to competition from the Eurosport broadcast the Lakeside World Professional Championships were missing some so called top players makes it even more interesting for the participants was to see who today’s would do best business.

 

As always was started with a group stage to decide who could otherwise qualify for the quarterfinals. Unfortunately, this ended the aspirations of the only female participant, Eefje van der Meijden, who had not her best night. The eight remaining players were Stefan van Melis, Eric Barten, Ardy Sleegers, Nico Thissen, Theo Beckers, Silvian van Boxel, Peter van den Broek and Geraldo van Beckhoven.

 

Fair draw yields surprising results so pale again as well as multiple winner Theo Beckers and Peter van den Broek did not advance to the semifinals, which was once reserved for Geraldo van Beckhoven, Silvian van Boxel, Eric Barten and Nico Thissen . The last two were herein too strong for their opponents so that the final was played between two team mates of the SLN Oranjebar 2 selection.

In the finale showed Eric the better of the two to be and had Nico for the umpteenth time to settle for the runner up position. With still 11 qualifying nights ahead shared Eric Barten at least the first bit and he may also try to preserve his kopposties and thus minimum € 100, = euro cash.

This finals will ends Oranjebar Super Ranking V and in January 2013 will be started with Oranjebar Super Ranking VI which again will consist of 12 qualifying nights and a final tournament.

 

Results from Matchday 1; 1. Eric Barten  2. Nico Thissen 3. Silvian van Boxel and 4. Geraldo van Beckhoven.

 

For full results and standings click here.

 

The following Oranjebar Super Ranking will be played on Tuesday, January 15, 2013. Subscription a € 6, = pp can on race day until 19:30. Start of the tournament 20:00Primer día OSR VI; Nuevo ciclo torneo significa nuevas oportunidades, Eric Barten agarra victoria de dia.

La nueva estructura de precios Oranjebar Súper Clasificación VI tenía el recurso necesario a los dardos de la región, dado el gran número de caras nuevas. En parte debido a la competencia de la Eurosport emitirá el Lakeside World Professional Championships faltaban algunos cima llamada la hace aún más interesante para los participantes fue ver que el mejor negocio de hoy en día lo haría.

 

Como siempre, se inició con una fase de grupos para decidir quien de otro modo podrían clasificarse para los cuartos de final. Desafortunadamente, esto puso fin a las aspiraciones de la única participante femenina, Eefje van der Meijden, que no tuvo su mejor noche. Los ocho jugadores restantes fueron Stefan van Melis, Eric Barten, Ardy Sleegers, Nico Thissen, Theo Beckers, Silvian van Boxel, Peter van den Broek y Geraldo van Beckhoven.

 

Justo empate rendimientos sorprendentes resultados tan pálida otra vez, así como múltiple ganador Theo Becker y Peter van den Broek no avanzó a las semifinales, que estaba reservado a Geraldo de Beckhoven, Silvian van Boxel, Eric Barten y Nico Thissen. Los dos últimos fueron aquí más fuertes que sus adversarios para que la final se juega entre dos compañeros de equipo de la SLN Oranjebar 2 selección.

En el final de Eric mostró el mejor de los dos que tenía y Nico por enésima vez que conformarse con el segundo clasificado posición. Con todavía 11 noches clasificación por delante compartido Eric Barten por lo menos el primer bit y también pueden tratar de preservar sus kopposties y por lo tanto mínimo € 100, = efectivo en euro.

 

Las finales Oranjebar Super Clasificación V es cerrado y en enero de 2013 se pondrá en marcha Oranjebar Súper Clasificación VI que a su vez estará formado por 12 noches de calificación y un torneo final.

 

Los resultados de la primera jornada, 1. Eric Barten 2. Nico Thissen 3. Silvian de Boxel y 4. Geraldo de Beckhoven.

 

Para los resultados completos y tabla de posiciones haga clic aquí.

 

A continuación Oranjebar Súper Clasificación se jugará el Martes, 15 de enero 2013. Suscripción a 6 €, = PP puede el día de la carrera hasta las 19:30. Comienzo del torneo 20:00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK