OSR VI speeldag 5; Roy Leenders wast Theo Beckers de oren in finale

Vijfde speeldag OSR VI; Roy Leenders genadeloos in finale met 5-0 winst in finale tegen Theo Beckers.

Gisteren waren een kleine 20 spelers aanwezig in de Oranjebar die zelfs na het Dutch Open festijn nog steeds geen genoeg kunnen krijgen van het spelletje.

 

In de groepsfase waren deze week Jordy van Spaarndonk, Theo Beckers, Arne Louwers, Percey Schuurman, Hans Rooijakkers, Roy Leenders, Wouter Vaes en Gino Vos te sterk voor de overige deelnemers. De laatst genoemde, Gino Vos, leek van deze laatst overgebleven acht spelers opnieuw de favoriet voor de dagzege maar hoe anders zou het lopen.

 

In de kwartfinale werd volgens vele de partij van de dag gespeeld tussen dartshop eigenaar Percey Schuurman en dartwonder Gino Vos waarin het dak eraf ging. Aanvankelijk leek het een normale partij en na een 3-0 voorsprong van Gino gingen de meeste toeschouwers een drankje bestellen waardoor zij de opmerkelijke wederopstanding van Percey miste. Nadat Percey zijn eerste leg had gewonnen ging de man uit Eindhoven helemaal los; met 2x 180 in dezelfde leg werd het 3-2 en via een 155 finish werd het 3-3 zodat de laatste leg de beslissing moest brengen. Onder luide toejuiching van het inmiddels teruggekeerde publiek toverde Percey 3×140 tevoorschijn, mist de 81 finish en gooit vervolgens 32 uit voor de wedstrijd, de favoriet Gino, die in deze wedstrijd 3x 180 wist te gooien, verslagen achterlatend. Dit betekende dat er volop kansen waren voor de overige halve finalisten, Theo Beckers, Wouter Vaes en Roy Leenders, die naast Percey waren overgebleven.

 

In de halve finales waren het Roy Leenders en Theo Beckers die de sterkste waren en dus elkaar moesten bestrijden voor de dagzege. De finale werd helaas niet de wedstrijd waarop iedereen gehoopt had. Roy Leenders was oppermachtig en liet Theo geen enkele kans. Voordat de meesten er erg in hadden stond er een 5-0 eindstand op het bord waarmee de eerste “whitewash” in de historie van de Super Ranking een feit was. Voor Roy gold echter alleen de winst waarmee hij zijn positie en kansen op de extra prijzen voor de eindstand van de ranking verstevigd.

 

Uitslag van speeldag 5; 1. Roy Leenders 2. Theo beckers 3. Percey Schuurman en 4. Wouter Vaes.

 

Voor uitslagen en volledige tussenstand klik hier.

 

De volgende Oranjebar Super Ranking wordt gespeeld op dinsdag 19 februari 2013. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00Fifth matchday OSR VI; Roy Leenders mercilessly in final with 5-0 win in final against Theo Beckers.

Yesterday about 20 players were present in the Oranjebar even after the Dutch Open feast still can not get enough of the game.

 

In the group stage were this week Jordy van Spaarndonk, Theo Beckers, Arne Louwers, Percey Schuurman, Hans Rooijakkers, Roy Leenders, Wouter Vaes and Gino Vos too strong for the other participants. The latter, Gino Vos, seemed these last remaining eight players again the favorite for the stage victory but how else it went.

 

In the quarterfinals was according to many the game of the day played between dart shop owner Percey Schuurman and dart wonder Gino Vos where the roof came off. Initially it seemed like a normal party and after a 3-0 lead by Gino went most spectators a drink makes it the remarkable resurrection of Percey missed. After Percey had won his first leg the man from Eindhoven completely separate, with 2x 180 in the same leg it was 3-2 and using a 155 finish it was 3-3 so the last leg had to bring the decision. Under loud applause from the audience now returned Percey hits 3×140 , missing the 81 finish and then throws 32 from the match, the favorite Gino, who in this game managed to throw 3x 180, behind. This meant that there were plenty of opportunities for the other semi-finalists, Theo Beckers, Wouter Vaes and Roy Leenders, alongside Percey were left.

 

In the semi-finals were Roy Leenders and Theo Beckers the strongest, and therefore had to fight each other for the stage victory. The final was unfortunately not the game that everyone had hoped for. Roy Leenders was supreme and let Theo no chance. Before most people knew a 5-0 final score was on the board meaning the first “whitewash” in the history of the Super Ranking was a fact. For Roy was only the profits, which his position and chances of the extra prices for the end position of the ranking, reinforced.

 

Results from Matchday 5; 1. Roy Leenders 2. Theo beckers 3. Percey Schuurman en 4. Wouter Vaes.

 

For full results and standings click here.

 

The following Oranjebar Super Ranking will be played on Tuesday, February 19, 2013. Subscription a € 6, = pp can on match day until 19:30. Start of the tournament 20:00Quinta jornada OSR VI; Roy Leenders sin piedad en la final con victoria por 5-0 en la final contra Theo Beckers.

Ayer un pequeño 20 jugadores presentes en el Oranjebar incluso después de la Dutch Open fiesta todavía no puede conseguir bastante del juego.

 

En la fase de grupos de esta semana fueron Jordy van Spaarndonk, Theo Beckers, Arne Louwers, Percey Schuurman, Hans Rooijakkers, Roy Leenders, Wouter Vaes y Gino Vos demasiado fuerte para los demás participantes. Este último, Gino Vos, parecía estos últimos ocho restantes jugadores de nuevo el favorito para la victoria de dia, pero ¿de qué otra podría funcionar.

 

En los cuartos de final fue en opinión de muchos el juego de la jornada disputado entre dardo dueño de una tienda Percey Schuurman y dardo miracoles Gino Vos pregunto donde el techo se desprendió. Al principio parecía una fiesta normal y después de una ventaja de 3-0 por Gino mayoría de los espectadores fue una bebida hace que la resurrección notable de Percey perder. Después de Percey había ganado su primer laico al hombre de Eindhoven totalmente independiente, con 2 180 en el leg en el que estaba 3-2 y con un acabado en 155 fue de 3-3 por lo que el último leg de la decisión tenía que traer. Bajo un fuerte aplauso de la audiencia vuelto Percey 3×140 conjuró a otro, perdiendo la final 81 y luego lanza 32 de la carrera, el favorito de Gino, quien en este juego 3x 180 logró tirar detrás de los informes. Esto significaba que había un montón de oportunidades para que los otros semifinalistas, Theo Beckers, Wouter Vaes y RoyLeenders, junto a Percey quedaban.

 

En las semifinales fueron Roy Leenders y Theo Becker que eran los más fuertes, y por lo tanto tuvo que luchar entre sí por la victoria de dia. El final no fue por desgracia el juego que todos esperaban. Roy Leenders era supremo y vamos a Theo ninguna posibilidad. Antes de que la mayoría de la gente lo sabía que había una puntuación final de 5-0 en el tablero que el primer “encubrimiento” en la historia del Super Ranking fue un hecho. Para Roy eran sólo los beneficios que su posición y posibilidades de los mayores precios por la posición final de la clasificación reforzados.

 

Los resultados de la ronda 5; 1. Roy Leenders 2. Theo beckers 3. Percey Schuurman en 4. Wouter Vaes.

 

Para los resultados completos y tabla de posiciones haga clic aquí.

 

A continuación Oranjebar Súper Clasificación se jugará el Martes, 19 de febrero 2013. Suscripción a 6 €, = PP puede el día de la carrera hasta las 19:30. Comienzo del torneo 20:00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK