OSR IV speeldag 3; Theo Bekker suprieur in finale tegen Dennis Klamer

Dag 3 van Super Ranking IV; Theo Bekkers ontketend met 9x 180 en o.a. een 161 finish.
De derde kwalificatie avond van Super Ranking IV is wederom gewonnen door Theo Bekkers die in grootse vorm steekt en met weergaloos spel o.a. Braulio Roncero en Dennis Klamer het nakijken gaf. De derde kwalificatie avond van de Oranjebar Super Ranking kon weer rekenen op een flink aantal deelnemers waardoor er in een flink tempo moest worden doorgewerkt om alle wedstrijden op tijd klaar te krijgen. Natuurlijk weer een aantal mooie namen zoals de eerder genoemde Braulio Roncero, Dennis Klamer, Theo Bekkers die samen met Hermie van Orsouw en Eric Barten als favorieten voor de eindzege van start gingen. Ook een aantal outsiders zoals Rob van Lieshout, Anneke Kuijten en Paul Tesser deden weer van zich spreken en een flink aantal mindere goden zoals Erik van Engeland, Ted Ebbers en Wesley van Hout waren van de partij.

 

De halve finales van de winnaarsronde mochten er dan ook wezen; eerst werd door Hermie van Orsouw de strijd aangegaan tegen Dennis Klamer. Hierin bleek Hermie nog steeds op zoek te zijn naar zijn vorm en liet Dennis zien dat hij nog steeds in goeden doen is en dus als winnaar naar de finale ging. De tweede halve finale ging tussen toekomstig Oranjebar speler Theo Bekkers en de nog immer enthousiaste Braulio Roncero. Vanavond stond er echter geen maat op Theo en besliste hij de wedstrijd tegen Braulio in zijn voordeel.

 

In de finale was het weer Theo Bekkers wat de klok sloeg ondanks de tegenstribbelende Dennis Klamer die echter niet in staat was om Theo van de dagzege af te houden.

In de finale van de verliezersronde was het Anneke Kuijten die haar frustraties afreageerde via superieur spel ten koste van Rob van den Zanden en hiermee liet zien het Oranjebar niveau wel degelijk aan te kunnen.

 

Uitslag van dag 1; 1. Theo Bekkers 2. Dennis Klamer 3. Braulio Roncero en 4. Hermie van Orsouw.

 

Voor uitslagen en volledige tussenstand klik hier.

 

De volgende Oranjebar Super Ranking wordt gespeeld op dinsdag 17 juli 2012. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00Day 3 of Super Ranking IV; Theo Bekkers unleashed with 9x 180 and including a 161 finish.

The third qualifying night of Super Ranking IV was again won by Theo Bekkers in great shape and crosses game with matchless including Braulio Roncero and Dennis Klamer gave the check. The third qualifying night of the Oranjebar Super Ranking could count on a substantial number of participants so that in a fast pace had to be worked through all the matches to get ready on time. Of course a number of beautiful names like the aforementioned Braulio Roncero, Dennis Klamer, Theo Bekkers who together with Hermie van Orsouw and Eric Barten as favorites for the victory launched. A number of outsiders such as Rob van Lieshout, Anneke Kuijten and Paul Tesser did again speak of himself and a number of lesser gods such as Erik van Engeland, Ted Ebbers and Wesley van Hout were present.

The semifinals of the round winner were therefore essentially, first by Hermie van Orsouw against Dennis Klamer. It turned Hermie still be looking for his form and Dennis let see that he is still in good shape and therefore as the winner went to the finals. The second semifinal was between future Oranjebar player Theo Bekkers and the ever-enthusiastic Braulio Roncero. Tonight, however, there was none to Theo and he decided the match against Braulio in his favor.

In the final it was again Theo Bekkers as the clock hit despite the struggling Dennis Klamer but not was able to hold off Theo from the stage victory.

In the final round of the losers was Anneke Kuijten get rid of her frustrations by superior skills at the expense of Rob van den Zanden and showed she’s able to level the Oranjebar level of playing darts.

Results of Day 1: 1. Theo Bekkers 2. Dennis Klamer 3. Braulio Roncero and 4. Hermie van Orsouw.

For full results and standings click here.

 

The following Oranjebar Super Ranking is played on Tuesday, July 17, 2012. Registration a € 6, = pp can on Matchday to 19.30. Start of the tournament is 20.00Dia 3 de Super Ranking IV; Theo Bekkers desatado con 9x 180 y que incluye un acabado 161.

La noche tercera fase de clasificación del Super Clasificación IV fue ganada nuevamente por Theo Bekkers en gran forma y juego de cruces con inigualable incluyendo Braulio Roncero y Dennis Klamer le dio el cheque. La tercera noche de clasificación de Oranjebar Súper Clasificación podía contar con un número importante de participantes para que en un ritmo rápido tuvo que ser trabajado a través de todos los partidos a tiempo para prepararse. Por supuesto, una serie de bellos nombres como el ya mencionado Braulio Roncero, Dennis Klamer, Theo Bekkers que junto con Hermie van Orsouw y Eric Barten como favoritos para la victoria en marcha. Una serie de extraños, tales como Rob van Lieshout, Anneke Kuijten y Paul Tesserhizo volver a hablar de sí mismo y una serie de dioses menores como Erik van Engeland, Ted Ebbers y Wesley van Hout estaban presentes.

Las semifinales del ganador de la ronda fueron, pues, esencialmente, por primera vez por Hermie van Orsouw en su contra Dennis Klamer. Resultó Hermie todavía se busca a su forma y que Dennis ver que él todavía está en buena forma y por lo tanto, el ganador fue a la final. La segunda semifinal fue entre el futuro Oranjebar jugador Theo Bekkers y el siempre entusiasta Braulio Roncero. Esta noche, sin embargo, no había nadie que Theo y él decidió que el partido contra Braulio en su favor.

En la final fue de nuevo Theo Bekkers como el reloj marca a pesar de la lucha Klamer Dennis, pero no Theo fue capaz de mantener fuera de la victoria.

En la última ronda de los perdedores fue Anneke Kuijten sus frustraciones a través de la superioridad a expensas de Rob van den Zanden y esto mostró el nivel de Oranjebar hecho de que no puede ser.

Resultados de la Jornada 1: 1. Theo Bekkers 2. Dennis Klamer 3. Braulio Roncero y 4. Hermie van Orsouw.

 

Para los resultados completos y tabla de posiciones haga clic aqui.

 

La siguiente clasificación de Super Oranjebar se juega en Martes, 17 de julio 2012. Registro de € 6, = PP puede el día de la carrera a las 19.30 horas. Inicio del torneo es de 20.00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK