Maandag aanstaande 1 Peelland kwalificatie toernooi CLOD

Oranjebar staat borg voor kwalificatietoernooi CLOD in Peelland
 

Ook dit jaar zullen de diverse bij de NDB aangesloten dartbonden weer een aantal darters afvaardigen naar de Champions League of Darts waar zij een deelnamebewijs voor de Zuiderduin Masters 2012 kunnen veroveren. Evenals in voorgaande jaren neemt de Oranjebar het voortouw in de Peelland Dart Bond om een aantal spelers uit de regio kans te laten maken om hieraan mee te doen.
Via een aantal kwalificatie toernooien zal worden bepaald wie Peelland mag vertegenwoordigen bij de meisjes, junioren, dames en heren tijden de CLOD 2012.
 

Maandag 5 maart aanstaande om 20.00 uur zal op de nieuwe dartbanen van de Oranjebar het eerste kwalificatie toernooi van start gaanOranjebar guarantees qualifying tournament in CLOD for Peelland
 

This year will be no different from the NDB connected dart leagues again a number of darters delegate to the Champions League of Darts where they have a participation certificate for the Zuiderduin Masters 2012 can conquer. As in previous years the Oranjebar the lead in the Dartbond Peelland for a number of players from the region to make this chance to participate.
Through a number of qualifiers will be determined who will represent Peelland at the girls, juniors, ladies and gentlemen this time at CLOD 2012.
 

Monday, March 5 at 20:00 will be leading the new dart lanes of Oranjebar the first qualifying tournament to start Oranjebar garantiza torneo clasificatorio en el Terrón Peelland
 

Este año será diferente de las ligas de dardos NDB conectados de nuevo una serie de dardos de delegado de la Liga de Campeones de Dardos en el que tienen un certificado de participación en el Zuiderduin Masters 2012 puede conquistar. Al igual que en años anteriores, la Oranjebar el liderato en la Dartbond Peelland para un número de jugadores de la región para que esta oportunidad de participar.
A través de una serie de eliminatorias se determinará quien representará a Peel a las niñas, jóvenes, señoras y señores del CLOD de 2012.
 

Lunes, 05 de marzo a las 20:00 estará al frente de los carriles nuevos dardos de Oranjebar el primer torneo de clasificación para empezar

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK