Finaledag OSR 7; Eindoverwinning voor Benito van de Pas

Finaledag Oranjebar Super Ranking 7; Benito van de Pas wint zinderende finale tegen Davy van der Zande.

Gisteren waren 16, op basis van hun positie op de ranking na de afgelopen 12 weken, uitgenodigde dart spelers aanwezig in de Oranjebar te Mariahout om onderling uit te maken wie er met welke geldprijs vandoor zou gaan.

 

De finaledag werd gespeeld in een dubbel knock-out format zodat iedere speler de gelegenheid kreeg om een misstap te maken zonder dat dit gevolgen had voor zijn kans op de hoofdprijs van € 200,=.

De spelers die het langst zonder verlies bleven waren Benito van de Pas en Braulio Roncero. Waar Benito zich uiteindelijk zonder een wedstrijd te verliezen voor de finale wist te plaatsen was vervloog voor Braulio de kans op de finale doordat hij na verloren te hebben van Benito, ook verloor van Davy van der Zande in de finale van de herkansing.

Davy wist deze te bereiken via winst op Peter van den Broek (die weer eens een goede dag had) en na de winst op Braulio mocht hij zich dus ook finalist van deze finaledag noemen.

 

Dit betekende echter wel dat Benito slechts een finale hoefde te winnen en Davy daarentegen deze opdracht twee keer moest uitvoeren. Zover kwam het echter niet want Benito wist, zij het nipt, de finale met 5-4 naar zich toe te trekken en Davy, die zich tot het uiterste verdedigde, naar de Runner Up positie te verwijzen.

 

Uitslag van de finaledag OSR 7: 1. Benito van de Pas 2. Davy van der Zande 3. Braulio Roncero en Peter van den Broek.

 

Vanaf volgende week, op dinsdag 09 juli 2013, zal worden begonnen met de Oranjebar Super Ranking 8 met wederom 12 kwalificatie avonden en aansluitend een finaledag. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19:30 uur. Aanvang van het toernooi is 20:00 uur.Ranking finals Oranjebar Super 7; Benito van de Pas wins thrilling final against Davy van der Zande.

Yesterday 16, based on their position in the ranking after the past 12 weeks, dart players invited to present in the Oranjebar Mariahout to decide who would go with the cash prize.

 

The finals was played in a double knockout format so that each player was given the opportunity to make a mistake without this affecting his chance at the top prize of € 200, =.
The players who remained the longest without losing were Benito van de Pas and Braulio Roncero. Where Benito eventually, without losing a match, managed to qualify for the final  Braulio was dashed for a shot at the final because he after lost Benito, having lost to Davy van der Zande in the final of the consalation.
Davy managed to achieve through profit Peter van den Broek (who once had a good day) and he could also call himself a finalist in this final after profit Braulio.

 

However, this meant that Benito had only to win a final and Davy contrast, this command was run twice. However, so far came not because Benito knew narrowly, the final with 5-4 draw to himself and Davy, who defended himself to the utmost, to the Runner Up position to refer.

 

Results of the finals OSR 7: 1. Benito van de Pas 2. Davy van der Zande 3. Braulio Roncero and Peter van den Broek.

 

Starting next week, on Tuesday, July 9, 2013, will be started Oranjebar Super Ranking 8 again with 12 qualifying nights and then a final. Entry a € will be revealed and 19:30 hrs. 6, pp = Start of the tournament is 20:00.Final Oranjebar Super clasificación 7; Benito van de Pas gana emocionante final contra Davy van der Zande.

Ayer 16, en función de su posición en el ranking después de las últimas 12 semanas, los jugadores de dardos invitada a presentar en el Oranjebar Mariahout decidir quién iría con el premio en efectivo.

La final se jugó en un formato de doble knockout para que cada jugador se le dio la oportunidad de hacer sin que esto afecte su oportunidad en el primer premio de € 200, = un error.
Los jugadores que se quedaron fueron los más largos sin perder Benito van de Pas y Braulio Roncero. Cuando Benito tiempo sin perder un partido de la final se desvaneció logró clasificarse para el disparo Braulio en la final, ya que perdió después de Benito, perdió a Davy van der Zande en la final de la revancha.
Davy logró alcanzarlos con cambios Peter van den Broek (quien una vez tuvo un buen día) y también podría llamarse uno de los finalistas en esta final después del Braulio ganancias

Sin embargo, esto significó que Benito tenía más que ganar un contraste definitivo y Davy, este comando se ejecuta dos veces. Sin embargo, hasta ahora no vino porque Benito sabía que por poco, a la final con empate 5-4 a sí mismo Davy, quien se defendió a más no poder, con el subcampeonato de referirse.

Resultados de las finales OSR 7: 1. Benito van de Pas 2. Davy van der Zande 3. Braulio Roncero y Peter van den Broek.

Comenzando la próxima semana, el martes 9 de julio de 2013, se iniciará Oranjebar clasificación Super 8 de nuevo con 12 noches de calificación y luego una fase final. La entrada a € será revelado y 19:30 hrs. 6, pp = Inicio del torneo es 20:00.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK