Finale OSR IV; Benito van de Pas pakt eindzege

Finale van Super Ranking IV; BDO versus PDC beslist in het voordeel van BDO dankzij winst van  Benito van de Pas op Gino Vos.

 

 

De finaledag van de 4e editie van de Oranjebar Super Ranking eindigde gisteren met een prachtige affiche. Twee van Nederlands grootste dart talenten, ieder uitkomend voor een andere bond, namen het tegen elkaar op voor de titel en natuurlijk de hoofdprijs van € 200,= cash.

 

Met 16 deelnemers, voornamelijk gerenommeerde namen zoals Braulio Roncero, Davy van de Zande, Benito van de Pas, Bobby Biemans, Gino Vos en Theo Bekkers werd de avond begonnen met geweldige wedstrijden waarbij outsiders als Andre Steenbakker Dennis Klamer en Nico Thissen hun huid duur verkochten evenals de andere deelnemers die zich voor de finaledag gekwalificeerd hadden.

 

Bij de halve finalisten konden Gino Vos, Braulio Roncero, Benito van de Pas en verassend Dennis Klamer worden verwelkomd waarvan Gino en Benito de sterkste bleken en dus in een onderlinge wedstrijd mochten bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor zou gaan. Hoewel er tussen de dartspelers onderling weinig aandacht aan wordt gegeven was het toch een saillant detail dat de finalisten die beide in hun eigen bond als groot talent te boek staan en is het altijd leuk om te zien welke bond de succesvolste jonge spelers voortbrengt.

 

Deze avond ging de zege naar de BDO vertegenwoordiger Benito van de Pas, die in een zwaar bevochten finale liet zien dat hij tegenwoordig tot de werkelijk grote mannen behoort en geen probleem heeft met het – zogenaamd extreem hoge – PDC niveau. Gino Vos was een waardige tegenstander die zijn verlies dit keer sportief nam maar zeker terug zal keren in de Super Ranking V om revanche te nemen.

 

Uitslag van finale; 1. Benito van de Pas 2. Gino Vos 3. Braulio Roncero en 4. Dennis Klamer.

 

Tevens werd deze avond voor de eerste keer de prijs voor de winnaar van de totaal ranking ter waarde van € 100,= uitgekeerd en deze ging naar Hermie van Orsouw.

 

Dinsdag 25 september aanstaande zal de Oranjebar Super Ranking V van start gaan met de eerste kwalificatiedag in een reeks van twaalf. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00.Final Ranking of Super IV; BDO ​​vs PDC decided in favor of BDO through Benito van de Pas win on Gino Vos.

 

 

The final day of the 4th edition of the Oranjebar Super Ranking ended yesterday with a beautiful poster. Two of the most Dutch dart talents, each playing for another organisation, compete for the title and of course the grand prize of € 200, = cash.

 

With 16 participants, mainly renowned names like Braulio Roncero, Davy van de Zande, Benito van de Pas, Bobby Biemans, Gino Vos and Theo Bekkers, the evening began with great matches between outsiders like Andre Steenbakker, Dennis Klamer and Nico Thissen their dearly sold as well as the other participants who had qualified for the finals.

 

In the semi-finalists were Gino Vos, Braulio Roncero, Benito van de Pas and surprisingly Dennis Klamer are welcomed with Gino and Benito were the strongest and thus in a mutual match could decide who goes with the first prize. Although there between the dart players themselves little attention is given it was a salient detail that the finalists each in their own league known as great talent and it’s always fun to see which tied the most successful young players produces.

 

This evening’s race BDO representative Benito van de Pas, in a closely fought final showed that he now belongs to the really big men and has no problem with it – supposedly extremely high – PDC level. Gino Vos was a worthy opponent that took his loss this time sporty but definitely will return in the Super Ranking V to revenge.

 

Result of final; 1. Benito van de Pas 2. Gino Vos 3. Braulio Roncero and 4. Dennis Klamer.

 

It was also this evening for the first time the prize for the winner of the overall ranking with a value of € 100, = paid and went to Hermie van Orsouw.

 

Tuesday, September 25, the upcoming Super Oranjebar Ranking V start with the first qualifying day in a series of twelve. Subscription a € 6, = pp can on matchday until 19:30. Start of the tournament 20.00. Final del Super Clasificación IV; BDO ​​vs PDC decidió a favor de BDO con ganar Benito van de Pas con Gino Vos.

 

 

El último día de la 4 ª edición de la Oranjebar Super Clasificación finalizó ayer con un cartel hermoso. Dos de los más grandes talentos de dardos holandeses, cada uno jugando para otro sindicato, competir por el título y por supuesto el gran premio de € 200, = efectivo.

 

Con 16 participantes, principalmente los nombres de la talla de Braulio Roncero, Davy van de Zande, Benito van de Pas, Bobby Biemans, Gino Vos y Theo Bekkers, la tarde comenzó con grandes partidos entre los forasteros como Andre Steenbakker, Dennis Klamer y Nico Thissen su caro vendido así como a los demás participantes que se habían clasificado para la final.

 

En los semifinalistas fueron Gino Vos, Braulio Roncero, Benito van de Pas y, sorprendentemente, Dennis Klamer son recibidos con Gino y Benito fueron los más fuertes y por lo tanto en un partido de mutuo podría decidir que va con el primer premio en marcha. A pesar de que entre los jugadores de dardos se presta poca atención que era un detalle sobresaliente que los finalistas cada uno en su propia liga como soporte de un gran libro de talento y siempre es divertido ver que empató a los jugadores jóvenes más exitosos produce.

 

Esta tarde la carrera de BDO representante Benito van de Pas, en una reñida final mostró que ahora pertenece a los hombres realmente grandes y no tiene ningún problema con él – supuestamente extremadamente alta – PDC nivel. Gino Vos fue un digno oponente que su pérdida en esta ocasión se llevó deportivo pero sin duda volveremos en el Súper Ranking V de venganza.

 

Resultado de la final; 1. Benito van de Pas 2. Gino Vos 3. Braulio Roncero y 4. Dennis Klamer.

 

Fue también esta tarde por primera vez el premio para el ganador de la clasificación general con un valor de € 100, = pagó y se fue a Hermie van Orsouw.

 

Martes, 25 de septiembre, el próximo Oranjebar Super Ranking V comienza con el primer día de clasificación en una serie de doce. Suscripción a 6 €, = PP puede el día de la carrera hasta las 19:30. Comienzo del torneo 20:00.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK