Zuiderduin Masters 2012; kans op nog meer deelnemers uit Oranjebar

 Deelnemerslijst Zuiderduin Masters 2012 kent op dit moment  3 Oranjebar spelers; Benito van de Pas, Jimmy Hendriks en Michel van de Horst. En er is nog een kans op meer.

 

Het deelnemersveld van de Zuiderduin Masters 2012 is nagenoeg compleet nu de laatste Wildcards door de organisatie is vergeven. Er rest nog een Wildcards van de NDB waarvoor een aantal heren van de Nederlandse selectie voor mogen gooien in een onderling toernooi dat morgenavond wordt gehouden in de Korenbeurs te Utrecht.

 

Onder de negen spelers die een kans maken op deze Wildcard bevinden zich twee Oranjebar darters die beiden ook nog eens uitkomen voor hetzelfde team, namelijk Oranjebar SLN 3. Het betreft hier Remon Hurrebrink die afgelopen jaar zijn debuut maakte op de Zuiderduin Masters en Ron Meulenkamp die afgelopen jaar net zijn kans miste en Salmon Ryaan voor moest laten gaan. Mocht een van deze mannen morgen als beste uit de bus komen is er sprake van een bijzondere situatie omdat er 3 Nederlandse deelnemers uit hetzelfde team aan dit televisie toernooi zullen deelnemen. Een evenaring van afgelopen Jaar toen Benito van de Pas, Willy van de Wiel en Joey te Berge op het Zuiderduin podium speelden en allen uitkwamen voor SLN Oranjebar 1.

Voor een overzicht en het complete deelnemersveld verwijzen wij u naar de pagina Deelnemers Zuiderduin Masters.

List of participants Zuiderduin Masters 2012 currently has three Oranjebar players, Benito van de Pas, Jimmy Hendriks and Michel van de Horst. And there is one more chance.

 

The field of the Zuiderduin Masters 2012 is almost complete now the last Wildcards by the organization is forgiven. There remains a wildcard of the NDB which some gentlemen from the Dutch xelection may throw in another tournament that will be held tomorrow in the Korenbeurs Utrecht.

 

Among the nine players who have a chance on this Wildcard are two Oranjebar darters who both also play for the same team, namely Oranjebar SLN 3. This is Remon Hurre Brink who last year made ​​its debut at the Zuiderduin Masters and Ron Meulenkamp that last year just missed his chance and Salmon Ryaan had to let go. Should any of these men tomorrow as best coach, there is a special situation because there are 3 Dutch participants from the same team on television this tournament will participate. Equaling last year when Benito van de Pas, Willy van de Wiel and Joey Berge Zuiderduin on stage and played all played for SLN Oranjebar 1.

 

For an overview and the complete field refer to the Participants page Participants Zuiderduin Masters.

Lista de participantes Zuiderduin Masters 2012 cuenta actualmente con tres jugadores Oranjebar, Benito van de Pas, Jimmy Hendriks y Michel van de Horst. Y no hay otra oportunidad.

 

El campo del Masters 2012 Zuiderduin está casi completo ahora los comodines pasado por la organización es perdonado. Sigue siendo un comodín del NDB que algunos señores de los selection holandeses puede lanzar en otro torneo que se celebrará mañana en el Korenbeurs Utrecht.

 

Entre los nueve jugadores que tienen una oportunidad en este Wildcard son dos dardos Oranjebar que ambos también juegan para el mismo equipo, es decir, Oranjebar SLN 3. Esto es Remón Brink Hurre que el año pasado hizo su debut en el Masters Zuiderduin y Meulenkamp Ron que el año pasado sólo se perdió su oportunidad y Salmón Ryaan tuvo que dejar ir. En caso de que alguno de estos hombres de mañana como el mejor entrenador, hay una situación especial porque hay 3 participantes holandeses del mismo equipo en la televisión este torneo participarán. Igualando el año pasado cuando Benito van de Pas, Willy van de Wiel y Joey Berge Zuiderduin en el escenario y jugó jugó todo por SLN Oranjebar 1.

 

Para obtener una visión general y completa del campo se refiere a los participantes Page Participantes Zuiderduin Masters.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK