Zuiderduin Masters 2012 dag 1; Oranjebar deelnemers kunnen geen potten breken

 Dag 1 van Zuiderduin Masters 2012 verloopt dramatisch voor Jimmy Hendriks en Michel van de Horst.

 

Hevige sneeuwval, ijsafzetting en vertragingen op vlieghavens waren niet in staat om te voorkomen dat het totale deelnemersveld alle op tijd in Egmond aan Zee arriveerden om de opening van de twaalfde editie van de Zuiderduin Masters mee te maken. Een gedenkwaardige opening waarin de Master of Ceremonies Martin Fitzmaurice na een mooie toespraak om een minuut stilte vroeg naar aanleiding van het drame in de voetbalwereld.  Vervolgens kon het toernooi beginnen waar op de eerste speeldag moest worden gespeeld door Oranjebar spelers Michel van de Horst en Jimmy Hendriks.

 

Michel van de Horst, uitkomend voor het Oranjebar SLN team Oranjebar 3 mocht het in de derde partij van de avond opnemen tegen de Nederlandse Bryan de Hoog. Voor beide heren was het hun debuut op een televisie toernooi en een professioneel podium. Dit was waarschijnlijk de reden dat de partij niet van een hoogstaand niveau was en waarin beide spelers ver onder hun normale kunnen speelden. Bryan de Hoog kon zijn zenuwen het best de baas en Michel moest met lede ogen toezien hoe hij zonder triples te raken met een 5-0 nederlaag van het podium werd gestuurd.

 

Jimmy Hendriks, die afgelopen weekend zijn debuut maakte in het Oranjebar SLN team Oranjebar 1 trof, op het voor hem inmiddels bekende podium, de uit Friesland afkomstige Dennie Bos die zich via het winnen van de CLoD 2012 wist te kwalificeren voor dit toernooi. Jimmy die op basis van zijn internationale- en podiumervaring als favoriet van start ging kon zijn favorietenrol jammer genoeg niet waarmaken. Gesteund door het publiek uit zijn woonplaats om de hoek van de speellocatie moest hij met lede ogen toezien dat Dennie Bos hem, na het winnen van de eerste leg, geen enkele kans liet en een 1-5 uitslag liet noteren waardoor Jimmy net als Michel zo goed als uitgeschakeld is.

 

Morgen moegen beide Oranjebarspelers het opnieuw proberen in de middagsessie waarin zij gezelschap krijgen van de derde Oranjebar troef Benito van de Pas.

Day 1 of Zuiderduin Masters 2012 ends dramatically for Jimmy Hendriks and Michel van de Horst.

 

Heavy snow, icing and flight delays at ports were unable to prevent the total field at any time in Egmond aan Zee arrived for the opening of the twelfth edition of the Zuiderduin Masters to do. A memorable opening in which the Master of Ceremonies Martin Fitzmaurice after a beautiful speech asked for a minute’s silence in response to the drame in the football world. Then the tournament could start where the first match was to be played by Oranjebar players Michel van de Horst and Jimmy Hendriks.

 

Michel van de Horst,playing for the Oranjebar SLN team Oranjebar 3 if the third party in the evening record against the Dutch Bryan de Hoog. For both men was their debut on a TV tournament and a professional stage. This was probably the reason that the party is not of a high standard, and where both players played well below their normal function. Bryan de Hoog keep his nerves under control the best and Michel had to watch with dismay how he without triples touching with a 5-0 defeat was sent of the podium.

 

Jimmy Hendriks, who last weekend made his debut in the Oranjebar SLN team Oranjebar one struck at him, now familiar stage, from Friesland derived Dennie Bos who by winning the CLoD 2012 managed to qualify for this tournament. Jimmy, on the basis of his international and stage experience, as a favorite started its top could unfortunately not true. Backed by the audience from his home to the corner of the playing venue he had watched with dismay that Dennie Bos left him, after winning the first leg, no chance and a 1-5 result showed Jimmy like Michel as well as off.

Tomorrow may keep both Oranjebar players try again in the afternoon session when they joined by the third Oranjebar trump Benito van de Pas.

Día 1 de Zuiderduin Masters 2012 es dramáticamente por Jimmy Hendriks y Michel van de Horst.

 

Retrasos fuertes nevadas, hielo y vuelo en los puertos no pudieron evitar que el campo total en cualquier momento en Egmond aan Zee llegó para la inauguración de la duodécima edición del Máster Zuiderduin que hacer. Una apertura memorable en el que el maestro de ceremonias Martin Fitzmaurice después de un hermoso discurso pidió un minuto de silencio en respuesta a la drame en el mundo del fútbol. A continuación, el torneo podría comenzar cuando el primer partido iba a ser interpretado por los Oranjebar jugadores Michel van de Horst y Jimmy Hendriks.

 

Michel van de Horst, conduciendo para el equipo Oranjebar SLN Oranjebar 3 si el tercero en el registro de la tarde contra el otro holandés Bryan de Hoog. Tanto para los hombres fue su debut en un torneo de TV y un escenario profesional. Esta fue probablemente la razón por la que el partido no es de un estándar alto, y donde ambos jugadores jugaron muy por debajo de su función normal. Bryan de Hoog nervios podría ser el mejor jefe y Michel había observado con consternación cómo triples sin tocar con una derrota por 5-0 del podio ha sido enviado.

 

Jimmy Hendriks, quien la semana pasada hizo su debut en el equipo Oranjebar SLN Oranjebar uno golpeó a él ahora escenario familiar, de Friesland derivado Dennie Bos que al ganar el terrón 2012 logró clasificarse para este torneo. Jimmy sobre la base de su experiencia internacional y el escenario como uno de los favoritos inició su superior no pudo lamentablemente cierto. Con el respaldo de la audiencia desde su casa hasta la esquina de la sala de juego que había visto con consternación que le Dennie Bos, después de ganar el partido de ida, no hay posibilidad a la izquierda y un récord de 1-5 así como los resultados mostraron Jimmy y Michel como así como fuera.

Mañana puede mantener ambas Oranjebar jugadores inténtelo de nuevo por la tarde cuando se unieron por el tercer triunfo Oranjebar Benito van de Pas.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK