Woensdag Euro toernooi; Abdil Loubane grijpt winst en handvol euro's

Abdil Loubane nu wel winnaar in finale Woensdag Euro Toernooi, John Ebbers Runner Up.

Gisterenavond werd opnieuw het Woensdag Euro Toernooi geïntroduceerd in de Oranjebar. Dit toernooi onderscheidt zich van andere toernooien doordat het totale prijzengeld (inschrijfgeld) aan de winnaar wordt uitgekeerd, er geen troostprijzen zijn en dus alleen winst telt.

 

Deze avond was er weer een gemêleerd gezelschap aanwezig om voor het prijzengeld te strijden. Sommige spelers rekenden zich vooraf al rijk en kregen onverwachts de deksel op hun neus zoals Hermie van Orsouw overkwam nadat hij door de altijd enthousiaste Ted Ebbers werd uitgeschakeld in de groepsfase. Ted had een goede avond en na een aantal toernooien als kanonnenvoer te hebben gediend behaald hij deze keer knap een derde plaats. Man van de avond werd echter Abdil Loubane die de goede vorm van de vorige dag wist vast te houden en ook in de finale tegen John Ebbers duidelijk de beste was en dus een mooi zakcentje mee naar huis kon nemen. De troostfinale (verliezersronde) om des keizers baard werd gewonnen door Erik van Engeland.

 

Uitslag van de avond: 1. Abdil Loubane, 2. John Ebbers, 3 en 4. Peter van den Broek en Ted Ebbers.Abdil Loubane now winner in Euro Tournament finals Wednesday, John Ebbers Runner Up.

Last night the Wednesday Euro Tournament was introduced again in the Oranjebar. This tournament is different from other tournaments because the total prize money (registration fee) is paid to the winner, there are no consolation prizes so only profit counts.

 

This evening there was a mixed company to present the prize fight. Some players figured in advance already rich and unexpectedly got the lid on their nose as Hermie van Orsouw after he came over by the ever enthusiastic Ted Ebbers was eliminated in the group stage. Ted had a good evening and after a number of tournaments as cannon fodder to have served this time he earned a handsome third place. Man of the evening however was Abdil Loubane, the proper form of the previous day and managed to hold also in the final against John Ebbers was clearly the best and so a nice bit of pocket money could take with him home. The consolation finals (round losers) to Caesar’s beard was won by Erik van Engeland.

 

Results of the evening: 1. Abdil Loubane, 2. John Ebbers, 3 en 4. Peter van den Broek en Ted Ebbers.Abdil Loubane ahora ganador del Miércoles Euros torneo final, John Ebbers Runner Up.

Ayer por la noche volvió a ser el Miércoles Euros torneo introducido en el Oranjebar. Este torneo es diferente de otros torneos, porque el dinero del premio total (cuota de inscripción) se paga al ganador, no hay premios de consolación por lo que sólo cuenta con fines de lucro.

 

Esta tarde hubo una empresa mixta para presentar el combate de boxeo. Algunos jugadores figuraba de antemano que ya son ricos y de forma inesperada tiene la tapa de su nariz como Hermie van Orsouw vez que se vino por los entusiastas Ted Ebbers nunca fue eliminado en la fase de grupos. Ted tenía una buena noche y después de una serie de torneos como carne de cañón de haber servido en esta ocasión obtuvo el tercer lugar hermoso. El hombre de la noche, sin embargo, Abdil Loubane la forma correcta del día anterior y logró mantener también en la final contra John Ebbers era claramente el mejor y por lo tanto un buen poco de dinero de bolsillo podría llevar a casa. La final de consolación (perdedores y vuelta) a las barbas de César, fue ganada por
Erik van Engeland.

 

Los resultados de la noche: 1. Abdil Loubane, 2. John Ebbers, 3 en 4. Peter van den Broek en Ted Ebbers.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK