Voorbeschouwing Super League Nederland week 8

De achtste officiële speelweek van de Super League Nederland.

Dit weekend een volledig Super League programma voor alle 3 divisies met de aantekening dat niet alle teams compleet zullen zijn vanwege het Texel Dart Trophy en de PDC Q-school waar een aantal van de in de verschillende divisies uitkomende spelers zullen deelnemen.

Hoofdklasse:
Oranjebar 1 moet het deze zaterdag thuis opnemen tegen Cafe de Schot 1. Aangezien Oranjebar 1 op een complete selectie kan rekenen mag dat geen problemen opleveren en zullen de punten in Mariahout blijven. Ook concurrent Kjelvik Darts zal waarschijnlijk geen punten verliezen tegen Havenzicht 1, alhoewel daar ook een verrassing mogelijk is omdat Havenzicht zich versterkt heeft om uit de degradatiezone te komen.

Overgangsklasse:
Een kraker in de overgangsklasse waar de nummers 1 en 2 tegen elkaar uitkomen. The Switch/DSWN is de onbetwiste leider in deze competitie maar Cafe SamSam zal na de misstap in de vorige speelronde er alles aan doen om de koppositie over te nemen. Zij hebben in ieder geval het thuisvoordeel maar of dat genoeg is tegen de tactische grootmeester Rob Schoonenbeek is nog maar de vraag. Ook de nummers 3 en 4 spelen tegen elkaar, evenals nummers 9 en 10, wat wel eens gunstig kan uitpakken voor Oranjebar 2 dat het zelf moet opnemen tegen de nummer 5 Real Magic in Tilburg. Bij winst zou Oranjebar 2 in het gunstigste geval weleens kunnen doorstijgen naar de 4e plaats op de ranglijst. Na alle tegenslagen zou het dit weekend zo maar mee kunnen zitten voor de mannen van Oranjebar 2.

Regioklasse:
Het talenten team Oranjebar 3 mag zijn koppositie gaan verdedigen in de uitwedstrijd tegen Fitland Dartteam. Alle concurrenten moeten het ook opnemen tegen teams uit de onderste helft van de ranglijst dus mogen er geen fouten worden gemaakt. Na zaterdag is de eerste helft van de competitie gespeeld en kunnen er wat conclusies worden getrokken met het oog op het kampioenschap waarvoor Oranjebar 3 nog steeds als favoriet wordt aangemerkt.Week eighth of Super League Netherlands.

This weekend a full Super League program for all three divisions with a note that not all teams will complete due to the Texel Dart Trophy and the PDC Q-school, where some of the various divisions in hatching players will participate.

League:
Oranjebar 1 must include this Saturday at home against the Café de Schot 1. Since Oranjebar 1 can count on a complete selection no problems that can and will keep the points in Mariahout. Also competitor Kjelvik Darts is not likely to lose points against Havenzicht 1, although there is also a surprise as possible, Havenzicht 1 has to have stepped out of the relegation zone.

Transition Class:
A cracker in the transition class, where the numbers 1 and 2 against each other. The Switch / DSWN is the undisputed leader in this league, but Café SamSam will slip in after the previous round do everything to take over the lead. They certainly have the home advantage but will that be enough against the tactical master Rob Schoonenbeek is still questionable. The numbers 3 and 4 games against each other, and even so numbers 9 and 10, which sometimes can turn out beneficial for the Oranjebar 2 itself to compete against the number 5 in Tilburg Real Magic. With profits would Oranjebar 2 at best can sometimes continue to rise to fourth place in the ranking. After all the setbacks would be this weekend so it can sit for the men of Oranjebar 2.

Class Region:
The talented team Oranjebar 3, to defend his lead in the away match against Fitland Dart Team. All competitors must also play against teams from the lower half of the league so there must be no mistakes. After Saturday, the first half of the league and what it can draw conclusions for the championship which Oranjebar 3 still is regarded as a favorite.El octavo jugador de Super League Holanda.

Este fin de semana un completo programa Super League para las tres divisiones con una nota que no todos los equipos se completará por el trofeo de Texel Dart y el PDC Q-escuela, donde algunas de las diversas divisiones de los jugadores para incubar participar.

Liga:
Oranjebar 1 debe incluir este sábado en casa contra los Café de Schot 1. Desde Oranjebar 1 una selección completa puede contar con ningún problema que puede y va a mantener los puntos de Mariahout. También competidor Kjelvik Dartteam no es probable que pierda puntos frente a Havenzicht 1, aunque también hay una sorpresa de lo posible, con vistas Havenzicht tiene que haber salido de la zona de descenso.

Transición de la clase:
Una galleta en la clase de transición, donde los números 1 y 2 en contra unos de otros. The Switch / DSWN es el líder indiscutible en esta liga, pero Café SamSam se deslizará después de la ronda anterior todo lo posible para tomar la delantera. Sin duda tienen la ventaja de local, sino que será suficiente en contra de la táctica maestro Rob Schoonenbeek sigue siendo cuestionable. Los números 3 y 4 juegos uno contra el otro, y los números 9 y 10, que a veces puede resultar beneficioso para el propio Oranjebar 2 para competir contra el número 5 en Tilburg Magic Real. Con los beneficios que Oranjebar 2 veces en el mejor de pueden seguir subiendo a la cuarta posición en el ranking. Después de todos los contratiempos sería este fin de semana para que pueda sentarse por los hombres de Oranjebar 2.

Clase Región:
El talentoso equipo de Oranjebar 3, para defender su ventaja en el partido fuera de casa contra Fitland Dartteam. Todos los competidores deben jugar contra equipos de la mitad inferior de la liga por lo que debe haber errores. Después del sábado, la primera mitad de la liga y lo que se pueden extraer conclusiones para el campeonato que Oranjebar 3 todavía es considerado como uno de los favoritos.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK