Verbouwing aanstaande in Oranjebar; resultaat 3 extra dartbanen

Uitbater Peter van den Broek opnieuw creatief met herinrichting Oranjebar
 

Na afgelopen jaar menig aanpassing te hebben gedaan om de Oranjebar als feestcafé in te richten bleef de wens bestaan om ook als dartlocatie het beste te bieden aan de bezoekers. De komende weken zal er hard worden gewerkt om het aantal reguliere dartbanen uit te breiden met drie. Hierdoor zullen er continu 6 dartbanen ter beschikking zijn, waarvan 2 D’art9 banen en 4 Winmau wedstrijdbanen. Dit totaal van 6 kan tijdens toernooien nog worden uitgebreid tot 8 wanneer dat nodig mocht zijn bij een groot aantal deelnemers aan toernooien. Daarnaast zal de Podium/Masterbaan gehandhaafd blijven evenals een Softtip baan.
 

Door deze aanpassing komt er weer ruimte voor extra teams om deel te nemen aan de competitie. Heeft u altijd al heeft willen darten in het dartcafé van Peelland? Schroom dan niet en kom zelf of met uw vrienden of met uw huidige dartteam eens kijken hoe het bevalt.manager Peter van den Broek again with creative redevelopment Oranjebar
 

After last year, many adjustments have been made to the Oranjebar as party cafe in focus was the desire to exist as a the best dart location to accommodate the visitors. The coming weeks will be needed to transform the number of regular dart lanes to extend by three. This will enable the continuous six dart lanes are available, including 2 D’art9 lanes and 4 Winmau lanes. This total of 6 during tournaments can be expanded to 8 when needed in a large number of participants in tournaments. In addition, the Performing Master lane and Softtip lane maintained as well.
 

This adjustment gives posebillity for additional teams to participate in the competition. Have you always wanted to play darts in the dart cafe Peelland? Please come yourself, with your friends or with your current darts team look at how you like it.Peter van den Broek nuevo con creatividad Oranjebar remodelación
 

Después del año pasado, los ajustes se han hecho muchos a la fiesta como café Oranjebar en el foco era el deseo de existir como un dardo la mejor ubicación para dar cabida a los visitantes. Las próximas semanas serán necesarias para transformar el número de carriles de dardos regulares para extender por tres. Esto permitirá a los seis carriles continuos dardos están disponibles, incluyendo los 2 carriles de dardos de D’art9 y 4 carriles de dardos de Winmau. Este total de seis durante los torneos se puede ampliar a 8 cuando sea necesario en un gran número de participantes en los torneos. Además, las carriles de dardos de Primero o carriles de dardos Softtip mantiene así.

 

ste ajuste es más espacio para los equipos adicionales para participar en el concurso. ¿Siempre has querido jugar a los dardos en la piel de café de dardos? por favor no se hace o con sus amigos o con su aspecto actual equipo de dardos en la forma que te guste.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK