SLN resultaten; OB 1 en OB 3 naar winst, OB 2 verliest ongelukkig

Vandaag in de Super League Nederland waren de resultaten verdeeld;

Oranjebar 1 moest thuis aantreden tegen Havenzicht 1 uit Ridderkerk dat zich versterkt had met Roy Goekol. Een belangrijke wedstrijd omdat de directe concurrenten voor het kampioenschap tegen elkaar moesten spelen en er dus mogelijkheden waren om afstand te nemen van een van hen. Na een wat stroeve start en een tussenstand van 3-2 in het voordeel van het thuisteam werd er uiteindelijk toch een goede 7-3 overwinning overwinning geboekt en blijven we op een gedeelde eerste plaats staan.

Oranjebar 2 moest naar Weert om tegen The Fanatics punten te pakken. Na een discussie over het speelgerechtigd zijn van Nico Thissen lieten de Oranjebarspelers zien dat de laatste weken de vorm verbeterd en met goed spel werd er gestreden om ieder punt. Helaas zat het in de beslissende legs niet altijd mee en werd de uitslag 6-4 in het nadeel van van de Oranjebar die echter met opgeheven hoofd terug konden keren.

Oranjebar 3 ging naar Schijndel om Cafe ’t Zuid te bestrijden. Deze wedstrijd zal de uitbater nog lang heugen daar er nogal wat commotie ontstond nadat er tijdens de Round Robbin ook een partijtje tafelvoetbal begonnen werd. Nadat het vriendelijk , doch dringend verzoek om  hiermee te stoppen werd gehonoreerd konden de gemoederen worden gesust en de wedstrijd worden vervolgd. Ook Oranjebar 3 kwam met een tussenstand van 2-3 in hun voordeel uit de singles en werd het duidelijk dat dit een zware dag zou worden. De koppels werden doorslaggevend en met de 4-6 winst kon iedereen vrede hebben, vooral omdat de jonge ploeg hiermee op een gedeelde eerste plaats blijft staan.Today in the Super League Netherlands, the results were divided;

Oranjebar 1 played home against Havenzicht 1 from Ridderkerk that strengthened themself with Roy Goekol. An important game as direct competitors for the championship play also against each other and thus were possible to distance oneself from one of them. After a difficult start and an intermediate position of 3-2 in favor of the home team was finally a good 7-3 win victory and remain in a tie for first place.

Oranjebar 2 had to play in Weert against The Fanatics points to address. After discussing it to play from the Oranjebar player Nico Thissen showed that the improved form last week and with good game was a battle for every point. Unfortunately in the decisive legs not always easy sat and the result was 6-4 to the detriment of the Oranjebar 2 but could return with their heads up.

Oranjebar 3 went to Schijndel to fight Café ’t Zuid. This competition will be the pub owner for a long time remember there was quite a commotion after the Round Robbin during a tablefootball game was started. After the friendly but urgent request for them to stop honored minds could be appeased and the game will be prosecuted. Oranjebar 3 also came with an intermediate of 2-3 in their favor from the singles and it became clear that this would be a tough day. The couples were decisive and the 4-6 profit was all peace, especially as this young team in a tie for first place remains.Hoy en día en losSuper League de Países Bajos, los resultados se dividieron;

Oranjebar 1 fue a la oficina en casa con vistas al Havenzicht 1 de Ridderkerk que se fortaleció con Roy Goekol. Un partido importante como competidores directos por el campeonato tuvo que jugar uno contra el otro y por lo tanto tuvieron la oportunidad de distanciarse de uno de ellos. Tras un comienzo difícil y una posición intermedia de 3-2 en favor del equipo de casa era finalmente una buena victoria de 7-3 ganar y permanecer en un empate por el primer lugar.

Oranjebar 2 tuvo que Weert contra los puntos para hacer frente a The Fanatics. Después de discutir a jugar desde el jugadores de Oranjebar Thissen Nico demostró que la forma de mejorar la semana pasada y con buen juego fue una batalla por cada punto. Por desgracia se sentó en la piernas decisivo no siempre es fácil y el resultado fue 6-4 en detrimento de la Oranjebar con la cabeza podría regresar.

Oranjebar 3 fue a Schijndel contra el Café ’t Zuid. Esta competencia será la encargada desde hace mucho tiempo recuerdo que había una gran conmoción después de la Round Robin durante un partido de fútbol se inició. Después de la petición amable pero urgente para que se detengan las mentes honor podría ser aplacada y el juego serán procesados. También viene con una posición de Oranjebar 3 intermedio de 2-3 a su favor de los singles y estaba claro que sería un día duro. Las parejas fueron decisivos y el 4-6 cualquier beneficio puede tener paz, especialmente desde que este joven equipo en un empate por el primer lugar sigue siendo.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK