POWER Dart Event 3 in de Oranjebar; Braulio Roncero de sterkste, troostprijs voor Hermie van Orsouw

Gisteren werd het 3e het POWER Dart Event gespeeld, wederom in de de Oranjebar.
 

Met € 365,= te verdelen als dagprijs. Ondanks de concurrentie van toernooien in Tilburg en Zundert waren er toch een flink aantal toppers aanwezig zoals Willy van de Wiel, Ahmed Ahmaddy Braulio Roncero, Bobby Biemans en Hermie van Orsouw. Het gevolg van de sterke bezetting was dat ook een aantal van de toppers, na de poules, naar de verliezersronde werden verwezen. Dit was ten gunste van de recreatie spelers die daardoor tegen meerdere toppers konden uitkomen. In de winnaarsronde bleven Bobby Biemans, Michel van de Horst, Willy van de Wiel en Braulio Roncero als laatste 4 over en besliste Braulio de finale tegen Bobby in zijn voordeel. De verliezersronde leverde Ahmed Ahmaddy, Hermie van Orsouw, Nico Thissen en Abdil Loubane als halve finalisten op met een finale tussen Hermie en Nico die nipt door Hermie werd gewonnen.
 

Top 3 winnaarronde: 1. Braulio Roncero, 2. Bobby Biemans en 3. Willy van de Wiel.
Top 3 verliezersronde: 1. Hermie van Orsouw, 2. Nico Thissen en 3. Abdil Loubane.
 

De volgende speeldag is zondag 26 februari, dan bij de Vrijbuiter in Apeldoorn. Inschrijving bedraagt € 10,= p.p. inclusief een consumptie en kan op de wedstrijddag tot 12.30 uur. Aanvang van het toernooi is 13.00Yesterday was the third Power Dart Event played again in the Oranjebar.
 

With € 365, = to distribute a daily rate. Despite the competition of tournaments in Tilburg and Zundert there were quite a few top there like Willy van de Wiel, Ahmed Ahmaddy, Braulio Roncero, Bobby Biemans and Hermie van Orsouw. The result of the strong occupation was that some of the top, after the groups, were referred to the losers round. This was in favor of the recreational players that could result from several top hatch. The round winners were Bobby Biemans, Michel van de Horst, Willy van de Wiel and Braulio Roncero over the last four and the final against Bobby Braulio decided in his favor. The losers round yielded Ahmed Ahmaddy, Hermie van Orsouw, Nico Thissen and Abdil Loubane as semifinalists in a final between Hermie and Nico, which was won narrowly by Hermie.
 

Top 3 winner round: 1. Braulio Roncero, 2. Bobby Biemans and 3. Willy van de Wiel.
Top 3 losers round: 1. Hermie van Orsouw, 2. Nico Thissen and 3. Abdil Loubane.
 

The next match day was Sunday, February 26, than the Vrijbuiter in Apeldoorn. Registration is € 10, = per person including a drink and can on race day until 12.30. Before the tournament is 13.00Ayer fue el tercera POWER Dart Event jugar de nuevo en el Oranjebar.
 

Con € 365, = para distribuir una tarifa diaria. A pesar de la competencia del torneo de Tilburg y Zundert había un buen top pocos como Willy van de Wiel, Ahmed Ahmaddy Braulio Roncero, Bobby Biemans y Hermie van Orsouw. El resultado de la fuerte ocupación fue que algunos de los mejores, después de los grupos, se refiere a la ronda de perdedores. Esto fue en favor de los jugadores recreativos que podrían resultar de varias escotilla superior. Los ganadores de la ronda fueron Bobby Biemans, Michel van de Horst, Willy van de Wiel y Braulio Roncero en los últimos cuatro años y la final contra Bobby Braulio decidió a su favor. La ronda de perdedores arrojó Ahmed Ahmaddy, Hermie van Orsouw, Nico Thissen y Abil Loubane como semifinalistas en una final entre Hermie y Nico, que fue ganado por estrecho Hermie.
 

Ganador del Top 3 ronda: 1. Braulio Roncero, 2. Bobby Biemans y 3. Willy van de Wiel.
Perdedores ronda los 3 primeros: 1. Hermie van Orsouw, 2. Nico Thissen y 3. Abdil Loubane.
 

Al día siguiente partido es el domingo, 26 de febrero que el Vrijbuiter en Apeldoorn. El registro es de € 10, = por persona incluyendo una bebida y un día de la carrera puede hasta las 12.30. Antes de que el torneo es 13,00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK