OSR V speeldag 6; Braulio Roncero laat Bobby Biemans met kater achter

Zesde speeldag OSR V; Braulio Roncero opnieuw de beste. Bobby Biemans komt tekort in finale.

De zesde speeldag van Oranjebar Super Ranking V kon rekenen op 16 heren en 1 dame die wilden strijden om een plaats bij de eerste 16 van de Ranking met recht op deelname aan de finaledag.

 

Schlemiel van de avond was Peter van den Broek die geloot werd in de groep met de kanonnen Braulio Roncero en Theo Bekkers en vervolgens in de herkansing met Nico Thissen werd geconfronteerd. De laatste weken goed spelende Peter kon dit geweld niet bolwerken en moest met beduidend minder punten genoegen nemen als in de laatste drie edities.

 

Verder waren de resultaten van Vinnie van de Besselaar en Stefan van Melis het meest opvallend want beide heren wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales tussen mannen als Bobby Biemans, Hermie van Orsouw, Nico Thissen, Braulio Roncero, Davy van de Zande en Theo Bekkers. Tijdens de kwartfinales bleek al snel dat een aantal spelers op oorlogpad waren en waren het Theo Bekkers, Bobby Biemans, Nico Thissen en Braulio Roncero die zich melden voor het spelen van de halve finales.

 

In de halve finales waren Bobby en Braulio kennelijk extra gemotiveerd om na de deceptie van afgelopen zaterdag een goed resultaat neer te zetten en werden Theo en Nico ondanks goed spel toch aan de kant gezet zodat de teamgenoten uit Oranjebar 1 het tegen elkaar op moesten nemen in de finale. Voor de tweede opvolgende week liet Braulio Roncero hierin zien dat het spelletje eenvoudig kan zijn. Beide heren gooide goede scores en het verschil werd dan ook gemaakt in het pakken van geboden kansen, precies hetgeen waarin Braulio momenteel zo goed is, waar Bobby Biemans dus zijn meerdere moest erkennen in zijn tegenstander.

 

Uitslag van speeldag 6; 1.Braulio Roncero  2. Nico Thissen 3. Peter van den Broek and 4. Davy van de Zande.

 

Voor uitslagen en volledige tussenstand klik hier.

 

De volgende Oranjebar Super Ranking wordt gespeeld op dinsdag 06 november 2012. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00Sixth day OSR V; Braulio Roncero again the best. Bobby Biemans is deficient in finals.

The sixth day of Oranjebar Ranking Super V could count on 16 men and 1 woman who wanted to compete for a place in the top 16 of the ranking with the right to participate in the finals.

 

Schlemiel of the evening was Peter van den Broek, who was drawn into the group with the guns Braulio Roncero and Theo Bekkers and then in the rematch with Nico Thissen was confronted. The last weeks good playing Peter could not manage this violence and had to settle for far less points as in the last three editions.

 

Furthermore, the results of Vinnie van de Besselaar and Stefan van Melis most notably because both men knew to qualify for the quarter-finals of men like Bobby Biemans, Hermie van Orsouw, Nico Thissen, Braulio Roncero, Davy van de Zande and Theo Bekkers.
During the quarter finals soon showed that some players were on the warpath and were Theo Bekkers, Bobby Biemans, Nico Thissen and Braulio Roncero who apply for playing the semifinals.

 

In the semi-finals were Bobby and Braulio apparently motivated to after the disappointment of last Saturday a good result to put down and were Theo and Nico despite good game should put aside so that the teammates Oranjebar one against each other had to take into the final. For the second consecutive week left Braulio Roncero herein show that the game can be simple. Both men threw good scores and the difference was therefore made in the suits of opportunities, which is exactly where Braulio currently so good, where Bobby Biemans so many had to acknowledge his opponent.

 

Results from Matchday 6; 1.Braulio Roncero  2. Bobby Biemans 3. Theo Bekkers en 4. Nico Thissen.

 

For full results and standings click here.

 

The following Oranjebar Super Ranking will be played on Tuesday, November 6, 2012. Subscription a € 6, = pp can on match day until 19:30. Start of the tournament 20.00Sexto día OSR V; Braulio Roncero eres el mejor. Bobby Biemans es deficiente en la fase final.

El sexto día de Oranjebar Clasificación Super V contaba con 16 hombres y 1 mujer que quería competir por un lugar en el top 16 de la clasificación, con el derecho a participar en la final.

 

Schlemiel de la noche fue Peter van den Broek, que se introdujo en el grupo con la armas Braulio Roncero y Theo Bekkers y luego en la revancha con Nico Thissen se enfrentan. Las últimas semanas buenos jugando Peter no podía manejar esta violencia y tuvo que conformarse con mucho menos puntos que en las últimas tres ediciones.

 

Por otra parte, los resultados de la Vinnie van de Besselaar y Stefan van Melis sobre todo porque ambos sabían clasificarse para los cuartos de final de hombres como Bobby Biemans, Hermie van Orsouw, Nico Thissen, Braulio Roncero, Davy van de Zande y Theo Bekkers.
En los cuartos de final pronto demostró que algunos jugadores estaban pie de guerra y fueron Theo Bekkers, Bobby Biemans, Nico Thissen y Braulio Roncero que se aplican para jugar las semifinales.

 

En las semifinales se Bobby y Braulio aparentemente motivados para después de la decepción del pasado sábado un buen resultado para la entrada y se Theo y Nico a pesar de buen juego debe dejar a un lado para que los compañeros de equipo Oranjebar 1 contra la otra tenía que tener en el final. Por segunda semana consecutiva dejó Braulio Roncero en este documento muestran que el juego puede ser simple. Los dos hombres arrojaron buenos resultados y la diferencia se hizo tanto en los trajes de oportunidades, que es exactamente donde Braulio momento tan bueno, donde Bobby Biemans tantos tuvieron que reconocer su oponente.

 

Los resultados de la jornada 6; 1.Braulio Roncero  2. Nico Thissen 3. Peter van den Broek y 4. Davy van de Zande.

 

Para los resultados completos y tabla de posiciones haga clic aquí.

 

A continuación Oranjebar Súper Clasificación se jugará el Martes, Noviembre 6 2012. Suscripción a 6 €, = PP puede el día de la carrera hasta las 19:30. Comienzo del torneo 20.00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK