OSR V speeldag 5; Braulio Roncero geeft Spaanse les aan Nico Thissen

Vijfde speeldag OSR V; Braulio Roncero pakt dagzege. Nico Thissen neemt leiding over in tussenklassement.

De vijfde speeldag van Oranjebar Super Ranking V leverde afgelopen dinsdagavond weer de nodige verassingen op. Met wederom 16 deelnemers kon zeker gesproken worden van een geslaagde avond.

 

De meest opvallende feiten van de avond waren de effectiviteit van Braulio Roncero die er maar geen genoeg van kan krijgen en nog lang niet mag worden afgeschreven en de onverzettelijkheid van Peter van den Broek die opnieuw plezier in het spelletje heeft gevonden en zichzelf deze avond met de beste kon meten.

 

Na de groepsfase werd aan de kwartfinale begonnen door vier gerenommeerde spelers Bobby Biemans, Davy van de Zande, Nico Thissen en Braulio Roncero en vier outsiders Dimitri van Boxel, Tom Blok, Peter van den Broek en Terry van Dungen. In de halve finales mocht outsiders Peter van den Broek samen met Davy van de Zande, Nico Thissen en Braulio Roncero voor een finale plaats strijden en het waren deze keer Braulio en Nico die zich hiervoor wisten te plaatsen.

 

In de finale maakte Braulio nauwelijks fouten en gaf zijn tegenstander geen kans om hem te breken. Nico op zijn beurt moest met lede ogen toezien hoe effectief Braulio omging met de geboden kansen en kon niet anders dan zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Toch was deze avond een gedenkwaardige voor Nico die eindelijk terug is na vele privéproblemen waar hij mee moest afrekenen. Na vele malen met een tweede plaats genoegen te moeten nemen en soms, dankzij ongunstige loting, voortijdige uitschakeling lijkt het erop dat hij in de Oranjebar zijn nieuwe thuis heeft gevonden en kan hij zich weer volop op zijn dartcarriere richten. Mede dankzij het resultaat van deze avond staat Nico voor het eerst sinds lange tijd weer nummer 1, al is het in het tussenklassement, en is de concurrentie gewaarschuwd.

 

Uitslag van speeldag 5; 1.Braulio Roncero  2. Nico Thissen 3. Peter van den Broek en 4. Davy van de Zande.

 

Voor uitslagen en volledige tussenstand klik hier.

 

De volgende Oranjebar Super Ranking wordt gespeeld op dinsdag 30 oktober 2012. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00Fifth matchday OSR V; Braulio Roncero grabs stage victory. Nico Thissen takes lead in standings.

The fifth day of Oranjebar Super Ranking V did last Tuesday again the necessary surprises on. Again with 16 participants could certainly speak of a successful evening.

 

The salient facts of the evening were the effectiveness of Braulio Roncero out there but do not get enough of it and still not be amortized and the intransigence of Peter van den Broek re fun in the game has found himself this evening with the best could measure.

 

After the group stage was the quarterfinals started by four renowned players Bobby Biemans, Davy van de Zande, Nico Thissen and Braulio Roncero and four outsiders Dimitri van Boxel, Tom Blok, Peter van den Broek and Terry van Dungen. In the semi-finals if outsiders Peter van den Broek together with Davy van de Zande, Nico Thissen and Braulio Roncero for a place in the final battle and this time were Braulio and Nico who did this to post.

 

In the final Braulio barely made ​​mistakes and gave his opponent no chance to break it. Nico in turn had watched with dismay how effective Braulio dealt with the opportunities and could not but acknowledge the superiority of his opponent. Yet this evening memorable for Nico who finally back after many personal problems with which he had to deal. After many times a second pleasure to take and sometimes, due to unfavorable draw, premature shutdown it seems that in the Oranjebar his new home and he has found himself again fully on his darts career focus. Partly due to the result of this evening is Nico for the first time in years number 1, though in the standings, and the competition is warned.

 

Results from Matchday 5; 1.Braulio Roncero  2. Nico Thissen 3. Peter van den Broek en 4. Davy van de Zande.

 

For full results and standings click here.

 

The following Oranjebar Super Ranking will be played on Tuesday, October 30, 2012. Subscription a € 6, = pp can on match day until 19:30. Start of the tournament 20.00Quinta jornada OSR V; Braulio Roncero agarra victoria del dia. Nico Thissen toma ventaja en la clasificación.

El quinto día de Oranjebar Clasificación Super V hizo el martes pasado otra vez las sorpresas necesarias sucesivamente. Otra vez con 16 participantes sin duda podría hablar de una noche de éxito.

 

Los hechos más destacados de la noche fueron la eficacia de Braulio Roncero por ahí, pero no conseguir bastante de él y todavía no se amortiza y la intransigencia de Peter van den Broek re diversión en el juego se ha encontrado esta tarde con el mejor manera de medir.

 

Después de la fase de grupos fue iniciado por los cuartos de final cuatro jugadores de renombre Bobby Biemans, Davy van de Zande, Nico Thissen y Braulio Roncero y cuatro forasteros Dimitri van Boxel, Tom Blok , Peter van den Broek y Terry van Dungen. En las semifinales si los extranjeros Peter van den Broek, junto con Davy van de Zande, Nico Thissen y Braulio Roncero por un lugar en la batalla final y esta vez fueron Braulio y Nico que hizo esto para publicar.

 

En la final Braulio apenas cometió errores y dio a su oponente sin posibilidad de romperlo. Nico a su vez había visto con consternación cómo eficaz Braulio tratado con las oportunidades y no pudo menos que reconocer la superioridad de su adversario. Sin embargo, esta noche memorable para Nico, que finalmente de vuelta después de muchos problemas personales con las que tuvo que hacer frente. Después de muchas veces un segundo para tomar placer y, a veces, debido a sorteo desfavorable, cierre prematuro parece ser que en el Oranjebar su nueva casa y él se ha encontrado de nuevo completamente en su enfoque profesional dardos. En parte debido al resultado de esta noche es Nico, por primera vez en el número de años 1, aunque en la tabla de posiciones, y la competencia es avisado.

 

Los resultados de la jornada 5; 1.Braulio Roncero  2. Nico Thissen 3. Peter van den Broek en 4. Davy van de Zande.

 

Para los resultados completos y tabla de posiciones haga clic aquí.

 

A continuación Oranjebar Súper Clasificación se jugará el Martes, 30 de octubre 2012. Suscripción a 6 €, = PP puede el día de la carrera hasta las 19:30. Comienzo del torneo 20.00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK