Frikandellen Toernooi groot succes; Rene Jansen en Twan van Hoof de besten

Oranjebar biedt voor iedere dartniveau wat wils; Rene Jansen (WR)en Twan van Hoof (VR) winnaars.
Wie zegt dat het  bij de Oranjebar alleen maar om de zogenaamde topspelers draait zal zijn mening moeten herzien.  Afgelopen woensdag tijdens het Frikadellen Toernooi  konden alle dartliefhebbers het tegen elkaar opnemen  in Mariahout. Deze keer een toernooi zonder het bekende dartgeweld (Ere- en 1e divisie spelers waren uitgesloten) dat over het algemeen tijdens de toernooien in de Oranjebar het beeld bepaald. Gewoon een gezellige avond met een drankje,  een hapje en natuurlijk veel, heel veel potjes darts.  Spelers van uiteenlopend niveau, zowel recreanten als competitie darters, streden om leuke prijzen die door uitbater Peter van den Broek ter beschikking werden gesteld. Mede hierdoor  werd er toch fanatiek gestreden om de winst in de winaars- en verliezerrondes waarvoor de spelers zich via een poulesysteem konden plaatsen. Aan het eind van de avond konden de volgende winaars hun prijzen in ontvangst nemen;

 

WINNAARSRONDE VERLIEZERRONDE
 Rene Jansen  Twan van Hoof
 John Verkampen  Harry van de Weije
 Evert van Eck  Jos Rovers
 Geert van Gorp  Mieke van de Broek

Oranjebar offers something for every dart level, Rene Jansen (WR) and Twan van Hoof (VR) winners.
Who says that in the Oranjebar just to run the so called top players will have to revise his opinion. Last Wednesday during the Tournament meatballs were all dart lovers against each other in Mariahout. This time a tournament without the famous dart violence (Honorary and 1 th division players were excluded) that generally during the tournaments in the Oranjebar the image is determined. Just a nice evening with a drink, a snack and of course many, many darts. Players of different levels, both recreational and competitive dart players, competed for great prizes by manager Peter van den Broek were made available. Partly because there was still frantically fought to victory in the winners and losers which rounds the players through a pool system could place. At the end of the evening were the following winners receive their prizes;

 

WINNERS ROUND LOSER ROUND
Rene Jansen Twan van Hoof
John Verkampen Harry van de Weije
Evert van Eck Jos Rovers
Geert van Gorp Mieke van de Broek

Oranjebar ofrece algo para todos los dardos de nivel, Rene Jansen y Twan van Hoof ganadores.
¿Quién dice que en el Oranjebar sólo para ejecutar a los jugadores llamados superiores tendrán que revisar su opinión. El miércoles pasado durante el Torneo de las albóndigas eran todos los amantes de dardos unos contra otros en Mariahout. Esta vez en un torneo sin la violencia de dardos famosa (jugadores de la Honor y 1 ª división fueron excluidos) que por lo general durante los torneos en el Oranjebar la imagen se determina. Sólo una agradable velada con una copa, un aperitivo y, por supuesto, muchos, muchos dardos. Los jugadores de diferentes niveles, tanto los jugadores de dardos recreativos y competitivos, compitieron por premios de director de Peter van den Broek se pusieron a disposición. En parte porque todavía había luchado frenéticamente a la victoria en los ganadores y perdedores que se redondea a los jugadores a través de un sistema de la piscina podrían poner. Al final de la velada fueron los siguientes ganadores recibirán sus premios;

 

GANADOR RONDA PERDEDOR RONDA
Renee Jansen Toine van Hoof
John Verkampen Harry van de Weije
Evert van Eck Jos Rovers
Geert van Gorp Mieke van de Broek

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK