Euro toernooi; Sjef Weber man van de avond met toernooiwinst

 Sjef Weber is het niet verleerd; dagzege en euro’s gaan mee naar Eindhoven.

Twee dagen voor de Winmau België Open was er nog gelegenheid om een extra trainingsavond in te lassen met het spelen van het Euro Toernooi. Opnieuw werd er deze week op donderdag gespeeld in de Oranjebar. Een redelijk aantal darters maakte gebruik van deze gelegenheid waardoor er weer mooie dartwedstrijden waren te zien.

 

Het werd de avond van de mannen uit Eindhoven, Sjef Weber en Willem Mandigers,  die gedurende het toernooi duidelijk in goeden doen waren en aanspraak konden maken op het prijzengeld. Beide heren stonden in de halve finale waar zij het mochten opnemen tegen respectievelijk Abdil Loubane en Erik van Engeland. Daar waar Sjef Weber liet zien dat er deze keer niet met hem te spotten viel moest Willem Mandigers buigen voor zijn tegenstander Abdil Loubane die zich ook voor de finale kon opmaken.

 

De hoofdprijs van de avond zou echter toch naar kersverse vader Sjef Weber gaan die hiermee aantoont klaar te zijn voor komend weekend waar hij misschien ook nog voor een verrassing kan zorgen op twee fronten; hij speelt zaterdag de singles en zal zondag samen met zijn vaste maat Willem Mandigers deelnemen aan het koppeltoernooi. De winst in de verliezersronde was deze dag weggelegd voor Paul Tesser.

 

Uitslag van de avond: 1. Sjef Weber, 2. Abdil Loubane, 3 en 4. Erik van Engeland en Willem Mandigers.

Sjef Weber is not forgotten; stage victory and euros go back to Eindhoven.

Two days before the Winmau Belgium Open, there was still opportunity for additional training in welding evening playing the Euro Tournament. Again this week on Thursday played in Oranjebar. A reasonable number of darters took advantage of this opportunity which we proudly darts competitions were featured.

 

It was the evening of the men from Eindhoven, Sjef Weber and Willem Mandigers, who during the tournament were clearly in good shape and were entitled to the prize money. Both men were in the semifinals where they were pitted against respectively Abdil Loubane and Erik van Engeland. Where Sjef Weber showed that this time was had with him watching Willewm Mandigers bow to his opponent Abdil Loubane who also could make the finals.

 

The prize of the evening was however to brand new father Sjef Weber to which this proves to be ready for next weekend where he maybe even a surprise can bring on two fronts: he plays Saturday and singles will be Sunday with his mate Willem Mandigers participate in the Pairs tournament. Thevictory in the losers round this day was reserved for Paul Tesser.

 

Results: 1. Sjef Weber, 2. Abdil Loubane, 3 en 4. Erik van Engeland en Willem Mandigers.

Sjef Weber no se olvida, y la victoria dei torneo y euros volver a Eindhoven.

Dos días antes del Winmau Bélgica Open, aún había oportunidad para la formación complementaria en la noche de soldadura a jugar el Torneo de euros. Una vez más esta semana el jueves jugó en Oranjebar. Un número razonable de dardos se aprovechó de esta oportunidad que nos sentimos orgullosos de competiciones de dardos fueron presentados.

 

Fue la noche de los hombres de Eindhoven, Sjef Weber y Willem Mandigers , que durante el torneo fueron claramente en buena forma y tienen derecho a los premios en metálico. Ambos hombres estaban en las semifinales, donde fueron enfrentados a  respectivamente Abdil Loubane y Erik van Engeland. ¿Dónde Sjef Weber mostró que esta vez se tuvo con él observando a Willem Mandigers arco a su rival Abdil Loubane que también podría llegar a las finales.

 

El premio de la noche fue sin embargo de nuevo el padre Sjef Weber a la que se demuestra que es listo para el próximo fin de semana en la que tal vez incluso una sorpresa puede traer en dos frentes: se juega el sábado y sencillos será el domingo con su tamaño fijo Willem Mandigers participar en el par del torneo. La ganancia en la ronda de los perdedores el día de hoy estaba reservado para Paul Tesser.

 

Los resultados: 1. Sjef Weber, 2. Abdil Loubane, 3 y 4. Erik van Engeland y Willem Mandigers.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK