Darts 4 All; opnieuw een toernooi voor recreanten, 2e en lagere klasse darters

Na het succes van het Frikandellen toernooi organiseert de Oranjebar opnieuw een toernooi speciaal voor deze doelgroep
 

Tijdens het recent gehouden Frikandellen toernooi werd gezien het succes van deze avond duidelijk dit soort toernooien regelmatiger moesten worden georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw toernooi, wederom bedoeld voor iedere dartspeler die gewoon een gezellige avond wil beleven in combinatie met een potje darts en waar de olympische gedachte heerst; meedoen is belangrijker dan winnen. De organisatie van de Oranjebar wil graag iedereen uitnodigen om op WOENSDAG 02 MEI aanstaande opnieuw deel te nemen aan deze happening.
 

Darts 4 All Toernooi
Voor Recreanten en 2e-3e-4e-5e Klasse spelers
(SLN, Ere- en 1e Divisie spelers zijn uitgesloten van deelname)

Inschrijven a € 5,= per persoon tot 19:30 uur
Start Toernooi 20:00

Woensdag 02 mei 2012

 After the success of the Frikandellen tournament Oranjebar organizing another tournament specifically for those players
 

During the recently held Frikandellen tournament was given the success of this evening clearly this kind of tournaments should be organized regularly. This has resulted in a new tournament, again intended for every dart player who just wants to enjoy a pleasant evening with a game of darts and where the Olympic spirit prevails; participating is more important than winning. The organization of the Oranjebar would like to invite everyone on WEDNESDAY 02 MAY leading again to participate in this event.
 

Darts 4 All Tournament
For Recreation and 2nd-3rd-4th-5th Division players
(SLN, League and 1st Division players are disqualified)

Entry € 5,= per person to 19:30
Start Tournament 20:00

Wednesday May 02, 2012

 Tras el éxito de torneo Frikandellen la Oranjebar organización del otro torneo específicamente para este objetivo
 

Durante la reciente torneo de Frikandellen fue dado el éxito de esta tarde con claridad este tipo de torneos se organizan regularmente. Esto ha resultado en un nuevo torneo, una vez más destinados a todos los jugadores de dardos que sólo quiere disfrutar de una agradable velada con un juego de dardos y donde prevalece el espíritu olímpico, participar es más importante que ganar. La organización de la Oranjebar gustaría invitar a todo el mundo desde miércoles 02 mayo lleva de nuevo a participar en este evento.
 

Darts 4 All Torneo
Para la recreación y 2ª-3ª-4ª-5ª División jugadores
(SLN, Liga y los jugadores de 1 ª División son descalificados)

Ingresa un 5 € por persona a 19:30
Comienzo del torneo 20:00

Miércoles, 02 de mayo 2012

 

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK