Dart4KWF; geen 9-darter voor Theo Bekkers, wel kwalificatie voor finaledag KWF

Theo Bekkers mist 9 darts finish maar pakt kwalificatieplaats tijdens laatste Dart 4 KWF toernooi in de Oranjebar.

Vrijdag 13 juli was de laatste kans om een deelnamebewijs voor het Dart4KWF eindtoernooi te winnen en daarmee kans te maken op een wildcard voor de Winmau World Masters 2012.

In een gevarieerd deelnemersveld liet Theo Bekkers opnieuw zien in grootse vorm te verkeren. Hij miste weliswaar een 9-darter op dubbel 12 maar gooide, naast een flink aantal hoge scores, ook nog een 10 darts leg. Hiermee legde hij de basis voor de eindoverwinning en sluit zich dus aan bij de Oranjebar afvaardiging voor de finaledag die tot nu toe bestond uit Erik Dortmans, Dennis Klamer, Anneke Kuijten en Hermie van Orsouw. Mocht Theo in deze vorm blijven verkeren dan hoort hij zeker bij de favorieten voor de eindzege tijdens de finaledag op 18 augustus aanstaande in de Korenbeurs te Utrecht.

 

De beste 4 van de winnaarsronde waren: 1. Theo Bekkers, 2. Danny Burger, 3. Davey van de Zande en 4. Walter van Es
De verliezersronde werd gewonnen door Sjef Weber

 

Voor alle deelnemers geldt dat ze ook meedoen in de totaal Ranking waar de beste 4 van de opgeschoonde lijst na de laatste toernooidag (11 augustus) ook een kwalificatieplaats krijgen toegewezen. (bij gelijke stand gaat het aantal deelnames voor hoe vaker je heb mee gedaan hoe eerder je geplaatst bent) Ieder toernooi telt mee voor de Ranking lijst. Hoe vaker je speelt des te meer punten je kan verzamelen.

 

Overige informatie betreffende Dart4KWF kunt u vinden op http://darts4.nl/Theo Bekkers missing a 9 darts finish but takes qualifying place during final Dart 4 KWF tournament in the Oranjebar.

 

Friday, July 13th was the last chance to win a participation ticket for the final Dart4KWF tournament and thus win a chance at a wildcard for the Winmau World Masters 2012.

 

In a diverse field of participants showed Theo Bekkers again he’s in great shape condition. Although he missed a 9-darter on double 12 but threw, besides a large number of high scores, also a 10 dart leg. This laid the basis for the final victory and therefore joining the Oranjebar delegation for the finals so far consisted of Erik Dortmans, Dennis Klamer, Anneke Kuijten and Hermie van Orsouw. Should Theo keep up this form then he should certainly find himselves a favorite for the victory in the finals on August 18, held in the Korenbeurs Utrecht.

The best 4 of the winner round were: 1. Theo Bekkers, 2. Danny Burger, 3. Davey van de Zande and 4. Walter van Es
The losers round was won by Sjef Weber

 

For all participants is that they also participate in the overall ranking where the top 4 of the cleaned list after the last tournament (August 11) a qualification are assigned. (tie breaker is the number of entries for the more you have it done the sooner you are put) Each tournament will count towards the ranking list. The more you play the more points you can collect.

 

Other information can be found at on Dart4KWF http://darts4.nl/Theo Bekkers faltan 9 dardos acabado sino que tiene lugar durante la fase final del Dart4 KWF torneo de calificación en el Oranjebar.

 

Viernes, 13 de julio era la última oportunidad para participar Dart4KWF pruebas para el final del torneo y así ganar una oportunidad en un comodín para el Masters de Winmau Mundial de 2012.

 

En un campo diverso de participantes mostró Theo Bekkers vuelto a ver en condiciones de gran forma. A pesar de que perdió un 9-dardo en la doble 12, pero lanzó, además de un gran número de puntuaciones más altas, también tiene una pierna de dardos 10. Esto sentó las bases para la victoria final y por lo tanto, está de acuerdo con la delegación Oranjebar para las finales hasta ahora consistía en Erik Dortmans, Dennis Klamer, Anneke Kuijten y Hermie van Orsouw. En caso de Theo en este formulario a continuación, sin duda debe seguir se encuentran los favoritos para la victoria en la final el 18 de agosto, destacado en el Korenbeurs Utrecht.

 

El mejor 4 de la ronda de ganadores fueron: 1. Theo Bekkers, 2. Danny Burger, 3. Davey van de Zande y 4. Walter van Es
La ronda de perdedores fue ganada por Sjef Weber

 

Para todos los participantes es que también participan en la clasificación general, donde se les asigna el 4 parte superior de la lista de limpiar después de que el torneo pasado (11 de agosto) un título. (desempate es el número de entradas para los más que han hecho que cuanto antes se pongan) Cada torneo contará para el ranking. Cuanto más juegues, más puntos se pueden acumular.


Información adicional se puede encontrar en el Dart4KWF http://darts4.nl/

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK