Dag 1 van Super Ranking III; Braulio Roncero geeft les in effectiviteit en pakt zege.

Braulio Roncero smaakmaker dag 1 van 3e serie Super Ranking; Hermie van Orsouw runner up
 

Gisterenavond kon een leuk aantal deelnemers worden begroet in de Oranjebar. Sommige spelers die vorige week in de finale van OSR II stonden hebben motiverend gewerkt op een aantal darters die nu ook hun kans ruiken zoals Jan Smits, Dave van de Zanden en Stefan Deisterbloem.
 

Zij mochten het opnemen tegen gevestigde namen als Braulio Roncero, Hermie van Orsouw en Bobby Biemans. Ook was het damestalent Anneke Kuijten aanwezig die dit toernooi de komende weken zal gebruiken als voorbereiding op haar internationale wedstrijden. Voor de verandering werd deze keer eerst gespeeld in een poule systeem waarvan 8 spelers over moesten blijven voor de knock-out fase. Verrassend genoeg kwam alleen Abdil Loubane, naast de drie eerder genoemde spelers, als gevestigde naam tot de laatste 8 vergezeld van Art van Heeswijk, Koen van Engeland, Anneke Kuijten en Theo Bekkers.
 

In de KO-fase werd er gestreden om ieder punt en waren 12 en 15 dart legs eerder regel als uitzondering mede doordat Braulio zijn goede vorm van afgelopen weekend opnieuw liet zien. De oude vos beleeft een tweede jeugd en gooit op het moment geen dart teveel zodat hij ook niet moe wordt (“Ik doe 12 of 15 darts, dan klaar en niet moe, beter biertje drinken en sigaretje roken”). De enige die hem gisteren kon volgen was Hermie van Orsouw die nadat hij met de nodige moeite Anneke Kuijten van zich af had geschud toch zijn meerdere moest erkennen in de ereburger uit Oss.
 

Uitslag van dag 1; 1, Braulio Roncero, 2. Hermie van Orsouw, 3 en 4 Anneke Kuijten en Theo Bekkers. Voor uitslagen en volledige tussenstand klik hier.
 

De volgende Oranjebar Super Ranking wordt gespeeld op dinsdag 27 maart 2012. Inschrijving a € 6,= p.p. kan op de wedstrijddag tot 19.30 uur. Aanvang van het toernooi is 20.00Braulio Roncero seasoning Day 1 of 3rd Series Super Ranking; Hermie van Orsouw runner up
 

Last night was a nice number of participants greeted in the Oranjebar. Some players last week in the finals of OSR II were have worked motivating on a number of darters who now smell their chance as Jan Smits, Dave van de Zanden and Stefan Deisterbloem.
 

They were up against established names such as Braulio Roncero, Hermie van Orsouw and Bobby Biemans. Also, the ladies talent Anneke Kuijten present, she will use this tournament the coming weeks in preparation for her international competitions. For a change this time was first played in a Round Robbin system with 8 players had to stay for the knockout phase. Surprisingly, only Abdil Loubane, in addition to the three aforementioned players, as established name in the last 8 accompanied by Art van Heeswijk, Koen van Engeland, Anneke Kuijten and Theo Bekkers.
 

In the KO phase was fought for every point and were 12 and 15 dart legs as the rule rather the exception in part because Braulio showed again his good form from last weekend. The old fox is experiencing a second youth and throws at the moment no dart too much so he does not get tired (“I’m 12 or 15 darts, then be ready and not tired, better take beer and a smoking cigarette”). The only one who could follow him yesterday was Hermie van Orsouw that after with difficulty shake of Anneke Kuijten had to admit in the freeman from Oss.
 

Results from day 1, 1, Braulio Roncero, 2. Hermie of Orsouw, 3 and 4 Anneke Kuijten and Theo Bekkers. For full results and standings click here.
 

The following Oranjebar Super Ranking is played on Tuesday, March 27, 2012. Registration a € 6, = pp can on matchday to 19.30. Start of the tournament is 20.00Braulio Roncero condimentos Día 1 de la 3 ª Super Clasificación Series, Hermie van Orsouw corredor
 

Anoche fue un buen número de los participantes serán recibidos en el Oranjebar. Algunos jugadores de la semana pasada en la final de la OSR II fueron la motivación han trabajado en una serie de dardos que ahora huelen la oportunidad como Jan Smits, David van de Zanden y Stefan Deisterbloem.
 

Estaban en contra de los nombres establecidos, como Braulio Roncero, Hermie van Orsouw y Bobby Biemans. Además, el talento de las damas presentes Anneke Kuijten que este torneo utilizará las próximas semanas en la preparación de sus competiciones internacionales. Para un cambio en esta ocasión se jugó por primera vez en un sistema de Round Robbin en el que 8 jugadores tuvieron que quedarse para la fase de octavos de final. Sorprendentemente, sólo Abdil Loubane a los tres jugadores antes mencionados, y el nombre establecido en los últimos 8 acompañado por Art van Heeswijk, Koen van Engeland, Anneke Kuijten y Theo Bekkers.
 

En la fase de KO se libró de todos los puntos y fueron 12 y 15 piernas de dardos como la regla y no la excepción en parte debido a Braulio con su buena forma a partir de la semana pasada mostró una vez más. El viejo zorro está viviendo una segunda juventud y lanza dardos en el momento no demasiado para que no se cansa (“tengo 12 o 15 dardos, entonces estará listo y cansado, no, mejor cerveza y fumar cigarrillos”). El único que lo podía seguir ayer fue que después de Hermie van Orsouw con Anneke Kuijten dificultad de él, pero había sacudido varias tuvo que admitir en el hombre libre en Oss.
 

Los resultados de día 1, 1, Braulio Roncero, 2. Hermie de Orsouw, 3 y 4 de Anneke Kuijten Bekkers y Theo. Para los resultados completos y tabla de posiciones haga clic aqui.
 

La siguiente clasificación de Super Oranjebar se juega en Martes, 27 de marzo 2012. Registro de € 6, = PP puede el día de la carrera a las 19.30 horas. Inicio del torneo es de 20.00

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK