Voorbeschouwing Super League Nederland week 6

Dit weekend staat de zesde officiële speelweek van de Super League Nederland op het programma.

Hoofdklasse
De kraker van deze speeldag is natuurlijk koploper Oranje Bar 1 dat thuis speelt tegen medekoploper Kjelvik Darts; in dit onderlinge duel zal duidelijk worden of het ervaren Oranjebar de enige echte leider van de hoofdklasse blijft (zoals de laatste 4 jaar) of dat de grote investeringen van Kjelvik zich uitbetalen. De nummer drie, met een verloren wedstrijd,  L&L Nederhemert zal via winst tegen Café de Schot proberen aansluiting te houden.

Overgangsklasse
Gezien het grote verschil in kwaliteit van spelers kunnen we aannemen dat de twee koplopers, Café Samsam en The Switch, hun wedstrijden tegen respectievelijk de Fanatics en ’t Vrijthof simpel gaan winnen. De mannen Oranje Bar 2 moeten afreizen naar Roelofarendsveen waar ze een 6-punten duel moeten uitvechten met De Pepersteeg. Bij winst doet Oranje Bar 2 mee voor de derde plaats, bij verlies zullen ze weer moeten vechten tegen degradatie.

Regioklasse
Oranje Bar 3, dat vorige week tegen een nederlaag opliep, moet zich in Nederhemert revancheren tegen L&L/Sterkdarts.nl; ook hier een 6-punten duel dus het talententeam zal geen fouten mogen maken als zij hun kampioenskansen in eigen hand willen houden. De koploper Bojangles dat tot nu toe nog geen punten liet liggen speelt thuis tegen DAS Dongen dat afgelopen speeldag Oranjebar 3 nog een draai om de oren gaf. Bij winst staat Bojangles los van de concurrentie maar wij hopen (met oog op de volgende wedstrijd) dat DAS Dongen voor een verassing zorgt.This weekend is the sixth official speelweek of the Super League Netherlands the program.

league
The cracking of the match day course leading Oranjebar 1, which plays at home against fellow frontrunner Kjelvik Darts, this mutual game will tell whether the perceived Oranjebar the only true leader of the league remains (like the last 4 years) or that the large investments of Kjelvik to pay out. The number three, with a lost game, L & L Nederhemert will work through victory against the Café De Schot trying to keep connected.

Transition Class
Given the large difference in quality of players we can assume that the two leaders, Café Samsam and The Switch, their games against respectively, the Fanatics and ’t Vrijthof easy win. The Oranjebar 2 men have to travel to Roelofarendsveen where they have a 6-point game at De Pepersteeg to fight. Oranjebar 2 in earnings does it for third place if they lose they will again have to fight against relegation.

Region Class
Oranjebar 3, which last week rose to a defeat, must be in Nederhemert revenge against L & L / Sterkdarts.nl, again a 6-point game so the talent team will not allowed to make mistakes when they champion their chances in their own hands to keep . Bojangles the leader that so far not lost a point are playing at home against DAS Dongen that last matchday Oranjebar 3 another slap indicated. Bojangles is a win regardless of the competition but we hope (in view of the next game) that allows DAS Dongen for a surprise.Este fin de semana es el sexto speelweek oficial de los Super League Holanda el programa.

Liga
El agrietamiento del curso día del partido principal de Oranjebar 1, que juega en casa contra compañeros favorito Kjelvik Dardos, este juego mutuo dirá si la Oranjebar percibe el único líder verdadero de la liga sigue siendo (como los últimos 4 años) o que las grandes inversiones de Kjelvik para dar resultados. El número tres, con un juego perdido, L & L Nederhemert trabajará a través de la victoria contra el Café De Schot tratando de mantenerse conectado.

Clase Transición
Dada la gran diferencia en la calidad de los jugadores, podemos suponer que los dos líderes, Café Samsam y The Switch, sus partidos contra The Fanatics, respectivamente, y ganar Vrijthof fácil. Los hombres a Oranjebar 2 tienen que viajar Roelofarendsveen donde tienen un juego de 6 puntos De Peppersteeg a luchar. Oranjebar 2 de ganancias que hace por el tercer puesto si pierden que de nuevo tendrá que luchar contra el descenso.

Clase Región
Oranjebar 3, que la semana pasada subió a una derrota, debe ser en venganza Nederhemert contra L & L / Sterkdarts.nl, una vez más un juego de 6 puntos, por lo que el talento del equipo no se permite cometer errores cuando el campeón sus oportunidades en sus propias manos para mantener . Bojangles el líder que hasta el momento no hay problemas a la izquierda juega en casa contra el DAS Dongen última jornada Oranjebar 3 otra bofetada indicado. Bojangles es una victoria, independientemente de la competencia, pero esperamos que (en vista de la próxima partida) que permite DAS Dongen una sorpresa.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK