Voorbeschouwing Super League Nederland week 11

De elfde officiële speelweek van de Super League Nederland.
 

Overgangsklasse:
Morgen alleen een Super League programma voor de overgangsklasse waarin SLN OB 2 uitkomt, SLN OB 1 en SLN OB 3 zijn dit weekend vrij.
Op het programma komen we een aantal wedstrijden tegen die van invloed kunnen zijn op de stand in de ranglijst van de Oranjebar mannen. Zo moet Real Magic het opnemen tegen Cafe SamSam; het is in het voordeel van de mannen uit Mariahout als Cafe SamSam hier wint, Dit geldt ook voor de koploper The Switch/DSWN dat tegen t Pleintje speelt en bij winst de Oranjebar in de kaart speelt. Indien De Pepersteeg en t Vrijthof dan verliezen van respectievelijk The Fanatics en United Leiden kunnen de mannen van Eric Barten morgen zaken doen.
 

In het vernieuwde “Dart Mekka” Oranjebar mag SLN Oranjebar 2 het opnemen tegen De Zwaantjes. Zoals het er nu uitziet met een complete selectie, inclusief de in grote vorm stekende Dennis Klamer, moet het mogelijk zijn om aan de goede kant van de score te blijven en 3 belangrijke punten aan het totaal toe te voegen. Mocht alles volgens wens verlopen dan schuiven zij op naar een 6e plaats op de ranglijst en blijft de 4e plaats in zicht om het seizoen mee af te sluiten.The eleventh official week of the Super League Netherlands.
 

Transitional Class:
Tomorrow only a Super League program for the transition class where SLN OB 2 add up, SLN OB 1 and SLN OB 3 have this weekend off. On the program we meet a number of games against that may affect the position in the ranking of the Oranjebar men. Thus, Real Magic up against Cafe SamSam, it is in favor of the men from Mariahout as Cafe SamSam here wins, this is also true for the leader The Switch / DSWN against t Pleintje plays and gain the Oranjebar plays into the hands. If De Pepersteeg and t Vrijthof lose respectively The Fanatics and United Leiden, the men of Eric Barten tomorrow can do business.
 

In the new “Dart Mecca” Oranjebar may SLN Oranjebar 2 play against the Zwaantjes. As it looks now with a complete selection, including the stabbing in great shape Dennis Klamer, it should be possible to the right side of the score to stay and 3 important points to add to the total. If everything goes according to according to plan then they move on to 6th place on the list and remains in 4th place in sight to the seasons exit.La semana undécimo oficial de los Países Bajos Super League.
 

Clase de Transición:
Mañana sólo un programa Super League de la clase de transición, donde SLN OB 2 se suman, SLN OB 1 y SLN OB 3 tienen este fin de semana libre. En el programa nos encontramos con una serie de partidos contra que puedan afectar a la posición en el ranking de los hombres Oranjebar. De este modo, Real Magic contra SamSam Cafe, que está a favor de los hombres de Mariahout como Cafe SamSam aquí gana, esto también es válido para el líder: The Switch / DSWN t Pleintje contra obras y adquirir las obras Oranjebar en las manos . Si De Pepersteeg y t Vrijthof no perderá, respectivamente, The Fanatics y United Leiden , los hombres del Eric Barten mañana negocio.
 

En la nueva “Dardos Mecat” Oranjebar mayo SLN Oranjebar 2 el registro en contra de De Zwaantjes. Como se ve ahora con una selección completa, incluyendo el apuñalamiento en una gran forma de Dennis Klamer, debería ser posible en el lado derecho de la puntuación para quedarse y 3 puntos importantes para agregar a la total. Si todo sale de acuerdo con de acuerdo al plan luego pasar a 6 º lugar en la lista y se mantiene en 4 º lugar en la vista a la salida de las estaciones.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK