Voorbeschouwing Super League Nederland week 10/13

De dertiende officiële speelweek van de Super League Nederland.
 

Hoofdklasse:

We zijn aangekomen bij de tiende speelweek van de superleague hoofdklasse. Oranjebar 1 moet  In Ridderkerk op visite bij Havenzicht 1 om daar hun voorsprong op de achtervolgers te verdedigen. Een mooie opdracht voor de mannen die het deze keer zonder captain Peerke moeten doen en zichzelf een dienst kunnen bewijzen bij een goed resultaat. De directe concurrentie komt namelijk tegen elkaar uit;  nummer twee Kjelvik Darts en nummer 3 L&L staan tegenover elkaar, dus een van de twee gaat definitief afhaken.  In Sint Jansteen nemen DC Ambiance en Dart Team Venlo het tegen elkaar op en In Coevorden staan Cafe De Oale Jan en Cafe de Schot uit Zaandam tegenover elkaar.
 

Overgangsklasse:

De mannen van The Switch uit Den Haag staan 3 punten voor op zowel de Fanatics als Café Samsam. Fouten maken morgen in de thuiswedstrijd tegen United mag dus niet. Ook de Fanatics en Samsam zullen hun wedstrijd moeten winnen om nog kans te maken op de titel. De Fanatics komen op bezoek bij Oranje Bar 2 in Mariahout waar de mannen van Eric Barten alle zeilen zullen moeten bijzetten om voor een stunt te zorgen. Samsam ontvangt de Zwaantjes en  Real Magic ontvangt in Tilburg ’t Pleintje.  De Pepersteeg moet  thuis tegen ’t Vrijthof  een 6 punten wedstrijd spelen.
 

Regioklasse:

Koploper Oranje Bar 3 speelt morgen thuis tegen Café ’t Zuid en net als in de vorige ronde mag ook deze wedstrijd niet worden verloren als het talententeam de kampioenskansen in eigen hand wil houden.. De nummer twee DAS Dongen gaat op bezoek bij Onderbouw Doesburg dat niets te verliezen heeft en vrijuit kan spelen waardoor er misschien een sensatie in de lucht hangt.  De huidige nummer drie Bojangles speelt tegen Dartteam Fitland uit Mill en Sterkdarts/L&L mag in een thuiswedstrijd tegen Bruhézè Helmond-Brouwhuis proberen om via winst kans te blijven houden op promotie.The thirteenth official screening week of the Super League Netherlands.
 

League:

We arrived at the tenth week of the league superleague.Oranjebar 1 must visit Ridderkerk by Havenzicht 1 to serve their lead over the chasing defense. A nice job for the men this time without captain Peerke should do themselves a service and can prove a good result. The direct competition is against each other, number two and number 3 Kjelvik Darts and L & L are opposite each other, so one of the two will finally quit. In St. Jansteen take DC Ambiance and Dart Team Venlo against each other and in Coevorden are The Cafe Oale Jan and Cafe The Schot from Zaandam opposed.
 

Transitional Class:

The men of The Switch from The Hague are 3 points ahead of both the Fanatics as Café Samsam. Making mistakes in tomorrow’s home game against United is not permitted. The Fanatics and Samsam will have to win their match to have a chance at the title. The Fanatics are visiting Oranjebar 2 in Mariahout where the men of Eric Barten all sails will have to assert a stunt for sure. Samsam receives Zwaantjes receive and Real Magic in Tilburg ’t Pleintje. The Pepersteeg play at home against ’t Vrijthof 1 a 6 points match.
 

Region Class:

Leading Oranjebar 3 play tomorrow at home against Café ’t Zuid and as in the previous round of this competition may also not be lost if the talent team wants to keep champion opportunities in their own hands. The number two DAS Dongen is visiting Onderbouw Doesburg that has nothing to lose and can play freely which might have caused a sensation. The current number three Bojangles plays against Fitland Dart Team from Mill and SterkDarts / L & L may be in a home game against Bruheze Helmond-Brouwhuis try to profit by give them a chance to promotion.La semana oficial de detección trece de los Países Bajos Super League.
 

liga:

Llegamos a la semana de detección décima parte de la Superliga de la liga. En Oranjebar 1 debe Ridderkerk visitante en Havenzicht 1 para servir a su ventaja sobre la defensa de sus perseguidores. Un buen trabajo para los hombres esta vez sin su capitán Peerke deben hacer por sí mismos un servicio y puede resultar un buen resultado. La competencia directa entre sí es porque, el número dos y número tres Dardos Kjelvik y L & L son opuestas entre sí, así que uno de los dos finalmente dejar de fumar. En St Jansteen tener Ambience y Dart Team Venlo contra otros y se encuentran en Coevorden El Café Oale Jan y se opuso a que El Café De Schot de Zaandam.
 

Clase de Transición:

Los hombres de The Switch de La Haya son 3 puntos de ventaja tanto de The Fanatics como Café Samsam. Cometer errores en el juego de mañana contra su casa Unidos no está permitido. The Fanatics y Samsam tendrá que ganar su partido para tener una oportunidad por el título. Los fanáticos están visitando Oranjebar 2 en Mariahout donde los hombres de Eric Barten todas las velas se tienen que valer una maniobra con seguridad. Samsam recibe Zwaantjes y Real Magic en Tilburg recibir ’t Pleintje . El Pepersteeg estar en casa contra el ’t Vrijthof un partido de 6 puntos..
 

Clase Región:

Liderando Oranjebar 3 mañana el juego en casa contra el t Café ‘Zuid y al igual que en la anterior ronda de esta competición tampoco se puede perder si el talento de las oportunidades del equipo campeón en sus propias manos para mantener. El número dos DAS Dongen se encuentra de visita Onderbouw Doesburg que no tiene nada que perder y pueden jugar libremente, que podría haber causado una sensación en el aire. El actual número tres Bojangles juega contra el equipo de Dart Fitland de Mill y SterkDarts / L & L puede estar en un partido en casa contra Bruheze Helmond-Brouwhuis tratar de aprovecharse de la oportunidad de darle una promoción.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK