SLN resultaten; Afgang voor OB 3, OB 1 en OB 2 winnen hun wedstrijd

Oranjebar 3 levert wanprestatie in week vier van de Super League Nederland;

Oranjebar 1 moest in hun vierde wedstrijd van dit seizoen naar het niet te onderschatten Café de Oale Jan in Coevorden met o.a. Jan Dekker in de gelederen. Na een moeizaam begin en een 3 – 1 achterstand konden de spelers zich gelukkig herpakken en met een 3 – 7 winst terugkeren naar Mariahout. Doordat concurrent Kjelvik Darts ook geen fout maakte blijft Oranjebar 1 gedeeld koploper.

Oranjebar 2 mocht thuis aantreden tegen hekkesluiter United Leiden. De ideale tegenstander om het goede spel van afgelopen wedstrijden tegen voort te zetten en eindelijk eens een aantal punten te pakken. Zo werd de wedstrijd benaderd en zo werd de wedstrrijd gespeeld. Ondanks dat er 2 punten werden weggegeven toch een prachtige 8 – 2 overwinning en belangerijker 3 punten voor de winst waardoor Oranjebar 2 nu op de zesde plaats in de ranglijst is terug te vinden.

Oranjebar 3 kon in hun tweede thuiswedstrijd hun leidinggevende positie niet waarmaken. Natuurlijk ontbrak de ervaren Jordy Terburg en liet Patrick Bulen verstek gaan, dan nog zouden de aanwezige ervaren spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen enminimaal hun eigen punten moeten pakken. Dit gebeurde echter niet en doordat de jonkies ook niet thuis gaven kreeg het team een geducht pak op de broek. Het verlies met 3 – 7 is niet dodelijk voor het kampioenschap, hoewel er nu 4 teams gelijk staan in punten  op de tweede plaats. Toch was er nog een positief element op deze zwarte dag; Abdil Loubane mocht vandaag zijn debuut maken en ondanks zijn zenuwen kon hij toch zijn eerste koppel winnend afsluiten nadat hij de beslissende leg met dubbel eindigde.Oranjebar 3 makes default in week four of the Super League Nederland;

Oranjebar 1 was their fourth game of the season against, not to underestimate, the Café Oale Jan in Coevorden including Jan Dekker. After a difficult start and a 3-1 disadvantage players could regroup and are happy with a 3-7 profit to return to Mary Wood. Because competitor Kjelvik Darts makes no mistake Oranjebar 1 still shared a leading position.

Oranjebar 2 was at home to play ender United Leiden. The ideal opponent for continuing the good play the last game against and finally a number of points to address. Thus the race approached, and thus the match played. Although there were two points away still a great 8-2 victory and three important points for the win allowing Oranjebar 2 now sixth in the rankings can be found.

Oranjebar 3 shows during their second home match their leadership is not true. Obviously lacked the experience let Jordy Terburg and Patrick Bulens didn’tturn up, would still present experienced players must take their responsibility and minimal win their own games to address. This did not happen and because the youngstars also didn’t do their job, the team gave a strong suit at the pants. The loss of 3 – 7 is not fatal for the championship, although there are now four teams equal in points to second place. Still there was a positive element in these black days, Abdil Loubane could make his debut today and despite his nerves, he could close his first pair after winning the decisive leg with double finished.Oranjebar 3 hace por defecto en la cuarta semana de la Super League Nederland;

Oranjebar 1 fue su cuarto partido de la temporada para no subestimar el Café Oale de enero en Coevorden como Jan Dekker las filas. Tras un comienzo difícil y una desventaja 3 – 1 podrían reagruparse y los jugadores están contentos con una ganancia de 3 – 7 para volver a Mariahout. Debido a la competencia Dardos Kjelvik no Oranjebar 1 error sigue siendo un líder común.

Oranjebar 2 se encontraba en la oficina en casa a la cola ender United Leiden. El oponente ideal para el buen juego el último partido contra la continua y, finalmente, una serie de puntos a tratar. Así, la carrera se acercó, y por lo tanto jugar la wedstrrijd. A pesar de que había dos puntos de distancia sigue siendo una gran victoria de 8 – 2 y tres puntos importantes para la victoria que permite a Oranjebar 2 ahora sexto en la clasificación se pueden encontrar.

Oranjebar 3 fue su segundo hogar de su liderazgo no es cierto. Es evidente que carecían de la experiencia Jordy Terburg y dejar que Patrick Bulens subir, aún presentes los jugadores experimentados deben asumir la responsabilidad enminimaal sus propios problemas para resolver. Esto no sucedió y porque los bebés no están en casa, el equipo dio un punto fuerte en los pantalones. La pérdida de 3 – 7 no es fatal para el campeonato, aunque ahora hay cuatro equipos igualados en puntos al segundo lugar. Sin embargo hay un elemento positivo en estos días negro, Abdil Loubane podría hacer su debut hoy en día ya pesar de sus nervios, que podría cerrar su primer par, después de ganar el partido de ida terminó con el decisivo doble.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK