Oranjebar presenteert nieuwste kroegsport: Bierpongen

Get your balls wet en kom Beerpong spelen in de Oranjebar
 

Omdat Beer Pong de nieuwe kroegsport lijkt te worden wordt het tijd dat de Oranjebar jullie het drankspel ook maar eens aanleren. Drank, studenten en kroegbezoekers gaan immers altijd goed samen. In Amerika is het spel, een combi van tafeltennis en snel zat worden, al erg populair.
 

Bierpong gaat als volgt: Als u een pinpongballetje in de beker van de tegenstander weet te gooien moet de tegenstander het deze beker leeg drinken. Hoe meer je raakt gooit, hoe meer de tegenstander leeg moet drinken.
 

Op zaterdag 14 april aanstaande zal in de Oranjebar een kennismakingsavond worden gehouden waar (gelegenheid)koppels tegen elkaar kunnen strijden om te zien wie het het langst volhoud. Voor € 20,= per koppel kan de hele avond, gedurende de wedstrijden, gratis bier worden gedronken.
 

So put down April 14 on your calendar for the latest fad “Beer Pong” Get your balls wet and come play Beerpong at the Oranjebar
 

Because the new bar sports seems to be Beer Pong, Oranjebar thinks the time is now that yout he drinking game even once taught. Drinks, students and visitors are always good get along in the pub. In America the game, a combination of tennis and get Drunk quickly, already is very popular.
 

Beer Pong is as follows: If a pinpongball is trown into the cup of the opponent, the opponent must drink this cup empty. The more hits you throw, the more cups the opponent must drink empty.
 

On Saturday, April 14th will be the an introductory evening in the Oranjebar where held (time) couples compete against each other to see who the longest stick to the regime. For € 20, = per couple, the whole night, during the games, free beer are consumed.
 

So put down April 14 on your calendar for the latest fad “Beer Pong” Obtenga su bolas actuar y juego de la Beerpong en el Oranjebar
 

Beer Pong porque el nuevo bar deportivo parece ser el momento en que el juego Oranjebar beber ni una sola vez enseñó. Bebida, y los estudiantes son siempre clientes bien juntos. En Estados Unidos el juego, una combinación de tenis y son rápidamente Sat, ya es muy popular.
 

Beer Pong es el siguiente: Si un pinpongballetje en la taza del oponente sabe de proyectar al oponente que beben de esta copa está vacía. Los golpes más que echar, más vacía que el oponente ha de beber.
 

El Sábado, 14 de abril será el próximo Oranjebar una noche de presentación donde se celebró (del tiempo) las parejas compiten entre sí para ver quién es el más largo palo con el régimen. Por € 20, = por pareja, toda la noche en la cerveza juegos gratis son consumidos.
 

Así que dejó 14 de abril en el calendario de la última moda “Beerpong”

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK