Spanning stijgt in Top Player Competitie

De stand van zaken in de TOP Player Competitie;

Gisterenavond werd de derde serie wedstrijden uit de eerste ronde van de Oranjebar Top Players Competitie gespeeld. Helaas ontbraken Tokan Ata en Deniz Armut wegens ziekte en moest Pedro Heijnen wegens werkzaamheden verstek laten gaan. Dit mocht de pret niet drukken. Inmiddels geven de standen in de 4 groepen aanleiding tot volop speculeren.

In groep A lijkt Jordy Terburg veilig en moeten Remon Hurrebrink, Michel van de Horst, Evert van Eck en Willem Mandigers gaan uitmaken wie de overige drie spelers zijn die doorgaan.

In groep B zijn Willy van de Wiel, Danny Schellekens en Benito van de Pas vrijwel zeker van overwinteren. Verassend genoeg lijkt het erop dat qualifier Ed v/d Aa zich hierbij gaat voegen ten koste van Johan de Bresser en Pedro Heijnen.

De situatie in groep C is het spannendst; Braulio Roncero laat geen misverstand ontstaan over zijn plannen en gaat aan de leiding. De overige 5 spelers Tokan Ata, Dennis Klamer, Harm Kuijpers, Nico Thissen en William Verbakel zijn allemaal nog in de race om zich te plaatsten voor de 2e ronde.

Tot slot de situatie in groep D. Hier zijn Hermie van Orsouw en Bobby Biemans de baas en mogen Deniz Armut, John de Kruijf en Abdil Loubane vechten om de overige 2 plaatsen.

Alle resultaten van de TPC kun je hier vinden.

 

Gisterenavond werd de derde serie wedstrijden uit de eerste ronde van de Oranjebar Top Players Competitie gespeeld. Helaas ontbraken Tokan Ata en Deniz Armut wegens ziekte en moest Pedro Heijnen wegens werkzaamheden verstek laten gaan. Dit mocht de pret niet drukken. Inmiddels geven de standen in de 4 groepen aanleiding tot volop speculeren.

In groep A lijkt Jordy Terburg veilig en moeten Remon Hurrebrink, Michel van de Horst, Evert van Eck en Willem Mandigers gaan uitmaken wie de overige drie spelers zijn die doorgaan.

In groep B zijn Willy van de Wiel, Danny Schellekens en Benito van de Pas vrijwel zeker van overwinteren. Verassend genoeg lijkt het erop dat qualifier Ed v/d Aa zich hierbij gaat voegen ten koste van Johan de Bresser en Pedro Heijnen.

De situatie in groep C is het spannendst; Braulio Roncero laat geen misverstand ontstaan over zijn plannen en gaat aan de leiding. De overige 5 spelers Tokan Ata, Dennis Klamer, Harm Kuijpers, Nico Thissen en William Verbakel zijn allemaal nog in de race om zich te plaatsten voor de 2e ronde.

Tot slot de situatie in groep D. Hier zijn Hermie van Orsouw en Bobby Bieman de baas en mogen Deniz Armut, John de Kruijf en Abdil Loubane vechten om de overige 2 plaatsen.

Alle resultaten van de TPC kun je vinden op de website www.oranjebar.nl.

The state of the TOP Player Competitie;

Last night was the third series of matches from the first round of the TOP Player Competitie summit Oranjebar played. Sadly missing Tokan Ata and Deniz Armut illness due to work and had Pedro Heijnen absent. This should not spoil the fun. Now indicate the positions of the four groups led to plenty of speculation.

In Group A Jordy Terburg seems to be safe and Remon Hurrebrink, Michel van de Horst, Evert van Eck and Willem Mandigers to determine who the other three players to continue.

In Group B are Willy van de Wiel, Danny Schellekens and Benito van de Pas almost certainly overwinter. Surprisingly, it seems thatqualifier Ed v/d Aa is added to this at the expense of Johan de Bresser and Pedro Heijnen.

The situation in Group C is the most exciting, Braulio Roncero leaves no misunderstanding about his plans and is leading. The other five players Tokan Ata, Dennis Klamer, Harm Kuijpers, Nico Thissen and William Verbakel are all still in the race to get to places 2nd round.

Finally, the situation in Group D . Here are Hermie van Orsouw and Bobby Biemans the boss and may Deniz Armut, John de Kruijf and Abdil Loubane fighting for the remaining two places.

All results of the TPC can be found here .El estado de la TOP Player Competitie;

Anoche fue la tercera serie de partidos de la primera ronda de la cumbre de la Liga Los jugadores Oranjebar jugado. Lamentablemente falta Tokan Ata y Deniz Armut enfermedad debido al trabajo y tuvo Pedro Heijnen ausente. Esto no debería estropear la diversión. Ahora indican las posiciones de los cuatro grupos dio lugar a mucha especulación.

En el Grupo A parece ser segura Jordy Terburg y Remón Hurrebrink, Michel van de Horst, Evert van Eck y Willem Mandigers para determinar quiénes son los otros tres jugadores para continuar.

En el Grupo B son Willy van de Wiel, Danny Schellekens y Benito van de Pas el invierno la única casi con toda seguridad. Sorprendentemente, parece quecalificador Ed v/d Aa bis se añade a esta a expensas de Johan de Bresser y Pedro Heijnen.

La situación en Grupo C es la más emocionante, Braulio Roncero no deja lugar a malentendidos acerca de sus planes y es líder. Los otros cinco jugadores Tokan Ata, Dennis Klamer, Harm Kuijpers, Nico Thissen y William Verbakel están todavía en la carrera para llegar a lugares 2 ª todo el año.

Finalmente, la situación en el Grupo D . Aquí están Hermie van Orsouw y Bobby Biemans el jefe puede Deniz Armut, John de Kruijf y Abdil Loubane lucha de los otros dos lugares.

Todos los resultados de la TPC puede aquí .

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK