Oranjebar resultaten tijdens Catalunya Open 2012; Braulio en Benito derde in koppels

18e Catalunya Open; Braulio Roncero en Benito van de Pas redden Oranjebar eer.

 

Afgelopen week is het Open Catalunya in het nog immer zonnige Calella gespeeld zonder dat de Oranjebar spelers een rol van betekenis konden spelen.  Onder de deelnemers waren onder andere Benito van de Pas, Peter van den Broek, Willem Mandigers en oud winnaars Braulio Roncero en Ron Meulenkamp aanwezig maar allen moesten deze week toezien hoe met name de Belgische darters het ene succes na het andere vierden.

 

Voor bijna alle genoemde spelers bestond de deelname van de Catalunya Open uit het meedoen aan de Heren singles en het Heren koppels toernooi terwijl de overige tijd besteed zou worden aan het terras en strand om nog even te ontspannen voorafgaand aan een nieuw seizoen.

 

Bij de heren singles werden Peter van den Broek en Willem Mandigers al in de eerste ronde uitgeschakeld en bij de laatste 32 ging Ron Meulenkamp onderuit tegen Kim Huybrechts. Bij de laatste 16 was Ian de gelukkige winnaar ten koste van Benito van de Pas en zo bleven alle ogen gevestigd op onze eigen rots in de Spaanse branding Braulio Roncero. Helaas was Braulio een ‘beetje moe’ en had last van een ‘beetje dorst’ waardoor hij in de kwartfinales bleef steken.

 

Dan maar gaan voor de heren koppels. Peter vormde een koppel met Willem, Braulio speelde samen met Benito en Ron ging samen met Mark Lieftink de arena in. Tot aan de laatste 16 ging alles volgens plan maar in de achtste finales konden Peter/Willem en Ron/Mark hun wedstrijden niet winnen en was het aan het koppel Braulio/Benito om de Oranjebar eer te verdedigen. Helaas voor hen liepen zij in de halve finale tegen de broertjes Huybrechts op die in de vorm van hun leven verkeren en later ook het toernooi zouden winnen. Hierdoor werd het toernooi dus met een mooie derde plaats afgesloten.18th Open Catalunya; Braulio Roncero and Benito van de Pas save Oranjebar honor.

 

Last week the Open Catalunya in the still sunny Calella played without Oranjebar players could play a significant role. Participants included Benito van de Pas, Peter van den Broek, Willem Mandigers and former winners Braulio Roncero and Ron Meulenkamp present but all had to watch this week in particular the Belgian darters one success after another celebrated.

 

For almost all of these players was the participation of the Catalonia Open from participating in the Men’s singles and men’s pairs tournament while the remaining time would be spent on the terrace and beach for a while to relax prior to a new season.

 

In the men’s singles Peter van den Broek and Willem Mandigers already lost in the first round and at the last 32 was Ron Meulenkamp beaten by Kim Huybrechts. In the last 16 Ian Kent was the lucky winner at the expense of Benito van de Pas and so all eyes were drawn to our own rock in the Spanish waves Braulio Roncero. Unfortunately Braulio was a ‘bit tired’ and suffering from a ‘little thirsty’, leaving him in the quarterfinals continued stabbing.

Then up to the men’s pairs. Peter was a pair with Willem, Braulio played with Benito and Ron went with Mark Lieftink to the arena. Until the last 16 everything went according to plan but in the eighth finals could Peter/William and Ron/Mark not win their matches and it was up to the couple Braulio/Benito to save the  Oranjebar honor. Unfortunately for them, they walked into the semi-finals against the brothers Huybrechts in the form of their life condition and later winners of the tournament. So ended the tournament with a nice third place.18a Catalunya Open; Braulio Roncero y Benito van de Pas honor de salvar Oranjebar.

 

La semana pasada el Abierto de Cataluña, en el Calella todavía soleado jugar sin jugadores Oranjebar podría desempeñar un papel importante. Entre los participantes se Benito van de Pas, Peter van den Broek, Willem Mandigers y ex ganadores Braulio Roncero y Ron Meulenkamp presente pero todo tenía que ver esta semana en particular, los dardos belgas un éxito tras otro célebre.

 

Para casi todos estos jugadores fue la participación del Open de Cataluña de la participación en individual masculino y el torneo masculino pares mientras que el resto del tiempo se invertiría en la terraza y la playa por un tiempo para relajarse antes de una nueva temporada.

 

En individual masculino fueron Peter van den Broek y Willem Mandigers ya en la primera vuelta y el último 32 fue golpeado Ron Meulenkamp por Huybrechts Kim. En los últimos 16 Ian fue el afortunado ganador a costa de Benito van de Pas y para que todos los ojos se sintieron atraídos por nuestra propia roca en el oleaje españoles Braulio Roncero. Desafortunadamente Braulio estaba un ‘poco cansado’ y sufriendo un ‘poco de sed’, dejándolo en los cuartos de final siguió apuñalando.

A continuación, sólo tiene que ir a los pares de los hombres. Peter era un matrimonio con Willem, Braulio juega con Benito y Ron se fue con Mark Lieftink la arena. Hasta el pasado 16 todo salió de acuerdo al plan, pero en los octavos de final no pudo Peter/Willem y Ron/Marcos ganar sus partidos y que correspondía a la pareja Braulio/Benito en honor Oranjebar. Por desgracia para ellos, que entró en las semifinales contra el Huybrechts hermanos en la forma de sus condiciones de vida y más tarde ganaría el torneo. Este fue el torneo con un tercer lugar agradable cerrada.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK