Euro toernooi; Bobby Biemans presteert naar behoren en wint handvol euro's

Bobby Biemans voorkomt tweede zege op rij van Davy van der Zande en neemt euro’s mee naar huis.

Gisterenavond werd voor de verandering het Euro Toernooi op donderdag gespeeld in de Oranjebar. Ondanks de zomerse tempraturen (of misschien wel juist door) waren er toch een flink aantal darters naar Mariahout gekomen om te darten op niveau in combinatie met een avondje Budweiser op het terras.

 

Om iedereen een maximum aan wedstrijden te laten spelen werd begonnen met een aantal groepen gevolgd door een winnaars- en verliezersronde. Uitbater Peter van den Broek maakte deze avond een uitzondering op de regel dat de winnaar alles zou winnen en stelde voor de winnaar van de verliezersronde een fles champagne beschikbaar.

 

De winnaarronde werd bepaald door Willem Mandigers, Paul Tesser, Bobby Biemans en Davy van der Zande die zich inmiddels ook goed thuis schijnt te voelen in de dartlocatie van Brabant. Zij mochten het opnemen tegen Andre Steenbakkers, Peter van den Broek, Sjef Weber en “Buurman” Erik van Engeland. Bobby Biemans, de enige van dit gezelschap die zich reeds voor de Winmau van dit jaar geplaatst heeft, was de eerste die zich voor de finale wist te plaatsen. Zijn tegenstander hierin werd Davy van der Zande die zichzelf de kans gunde om twee toernooien achter elkaar te winnen. Helaas voor hem dacht Bobby daar anders over; met degelijk spel maakte hij een eind aan de illusie dat de euro’s deze avond naar Davy gingen, en pakte zelf de hoofdprijs.

In de verliezersronde bracht het winnen van een fles champagne het beste boven bij Walter van Esch die tot het gaatje ging om de beruchte fles te kunnen ontkurken.

 

Uitslag van de avond: 1. Bobby Biemans, 2. Davy van der Zande, 3 en 4. Paul Tesser en Willem Mandigers.Bobby Biemans prevents second win in a row of Davy van der Zande and take euro’s back home.

Last night was for a change the Euro Tournament played on Thursday in the Oranjebar. Despite the summer tempraturen (or perhaps precisely because) there were a large number of darters to Mariahout came to darts to level in combination with an evening of Budweiser on the terrace.

 

To give everyone maximum matches to play began with some groups followed by a round winners and losers. Manager Peter van den Broek made ​​this evening an exception to the rule that the winner takes all and suggested the winner of the losers round a bottle of champagne available.

The round winner was determined by Willem Mandigers, Paul Tesser, Bobby Biemans and Davy van der Zande, who now also seems to feel at home in the dart location of Brabant. They were up against Andre Steenbakkers, Peter van den Broek, Sjef Weber and “Neighbor” Erik van Engeland. Bobby Biemans, the only member of this group who already qualified for the Winmau this year , was the first who managed to reach the finals. His opponent was Davy van der Zande who awarded himself the chance to win two tournaments in a row. Unfortunately for him Bobby thought differently about this, and with solid play, he made an end to the illusion that the euro’s this evening went to Davy and picked up the prize money himself.

In the losers round brought winning a bottle of champagne the best over Walter van Esch who get up to the hole to uncork the famous bottle champagne.

 

Results of the evening: 1. Bobby Biemans, 2. Davy van der Zande, 3 and 4. Paul Tesser and William Mandigers.Bobby Biemans evita la segunda victoria consecutiva de Davy van der Zande y tomar euros a casa.

Ayer por la noche fue el cambio en el Torneo Euro jugado el jueves en la Oranjebar. A pesar de el verano tempraturas (o tal vez precisamente porque) hay un gran número de dardos de Mariahout llegó a los dardos con el nivel en combinación con una noche de Budweiser en la terraza.

 

Para dar a todos el máximo coincide comenzó a tocar con algunos grupos seguidos por unos ganadores de la ronda y los perdedores. Gerente de Peter van den Broek realizó esta tarde una excepción a la regla de que el ganador iba a ganar todo y sugirió que el ganador de los perdedores en torno a una botella de champagne disponible.

El ganador de la ronda se determinó por Willem Mandigers, Paul Tesser, Bobby Biemans y Davy van der Zande, que ahora también parece sentirse como en casa en el lugar de dardos de Brabante. Estaban en contra de André Steenbakkers, Peter van den Broek, Sjef Weber y “Vecino” Erikvan Engeland. Bobby Biemans, el único miembro de este grupo que ya está clasificado para la Winmau este año ha puesto, fue el primero que logró llegar al lugar final. Su oponente era este Davy van der Zande que se concedió la oportunidad de ganar dos torneos seguidos. Por desgracia para él pensaba de manera diferente de Bobby, con un juego sólido, que puso fin a la ilusión de que el euro esta tarde a Davy fue y recogió el premio en sí.

En los perdedores redonda reunió a ganar una botella de champán sobre el mejor con Walter van Esch que el agujero era lo de la botella infame para descorchar.

 

Los resultados de la noche: 1. Bobby Biemans, 2. Davy van der Zande, 3 en 4. Paul Tesser y Willem Mandigers.

Oranjebar

Oranjeplein 7
5738 AP Mariahout

Openingstijden

Maandag
Op afspraak

Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur

Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur

Zondag
14.00 tot 02.00 uur

Socials

© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK